Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 15/05

15 mei 2007 Door de redactie Geen reacties
Vakbonden weigeren voorstellen werkgevers In een nieuw onderhandelingsoverleg op 10 mei zijn vakbonden en werkgevers in de gehandicaptenzorg geen stap dichter bij een nieuwe CAO gekomen. De bonden gaan niet akkoord met de voorstellen van Vgn (Vereniging gehandicaptenzorg Nederland, de koepel van instellingen). Ter voorbereiding van deze nieuwe overlegronde hebben de bonden (AbvakaboFnv, CnvPublieke zaak, Nu’91 en FBZ, Federatie van beroepsorganisaties in de zorg) bijeenkomsten met leden georganiseerd. De belangstelling was niet groot, maar de opvattingen bleken eenduidig. Er is geen enkel draagvlak voor het afschaffen van de 55plus-regeling, noch voor de wens van de werkgevers om meer kleine contracten te kunnen afsluiten. Nog flexibeler Op de bijeenkomst in Deventer overheerste de angst “om nòg flexibeler te moeten zijn dan ik al ben, en nog meer te moeten bijscholen. Dat laat de werkdruk niet toe. Ik heb mijn tijd nodig mijn programma af te draaien.” En: “Mensen van 55plus hebben geen behoefte aan studies meer. Hoogstens aan bijscholing om op niveau te blijven.” Maar zelfs dat willen sommigen niet: hun ideaal is het werk blijven doen zoals ze gewend zijn. Afschaffen 55plus-regeling Grootste hindernis bij de totstandkoming van een nieuwe CAO blijft afschaffing van de 55plus-regeling. De werkgevers willen in plaats daarvan 108 uur per jaar vakantie geven aan 55plussers. Dat is een enorme achteruitgang. Bovendien: wie op 1 januari volgend jaar al 55 is, valt onder die regeling. De 50- tot 55-jarigen die nu ook extra vrije tijd krijgen, zouden in het voorstel van de werkgevers niets krijgen. Maar ook wat betreft de salarissen is er nog lang geen overeenstemming. Werkers uit de gehandicaptenzorg vinden dat zij een schijntje aangeboden krijgen in vergelijking met andere bedrijfstakken. Ook is er bezwaar tegen de voorgestelde procentuele verhoging, omdat daardoor de inkomensverschillen alleen maar groter worden. Salarisverbetering in bedragen is daarentegen nivellerend. Slaapdiensten Punt van zorg is ook dat slaapdiensten in de toekomst volledig werktijd worden in het kader van het Arbeidstijdenbesluit. Medewerkers zijn bang dat instellingen de slaapdiensten zullen opheffen: “Dan moeten we nachtdiensten gaan draaien, dat trèk ik helemaal niet.” De Vgn is teleurgesteld. De onderhandelingen gaan pas op 19 juni verder. Website zorgbelang Organisaties die opkomen voor de belangen van zorggebruikers, hebben hun informatie over patiëntenrechten en klachtmogelijkheden gebundeld op http://www.zorgbelang-nederland.nl.. De website biedt informatie en de mogelijkheid om ervaringen uit te wissen. Abortus voor Ierse tiener Het 17-jarige Ierse meisje dat zwanger is van een kind meer zeer ernstig hersenletsel en een levensverwachting van hooguit enkele dagen, heeft van het Hooggerechtshof in Dublin toestemming gekregen om naar het buitenland te reizen voor een abortus. ‘Miss D.’ zoals ze bekend staat, is onder toezicht gesteld. Abortus is in Ierland zelf verboden. De uitspraak is opmerkelijk omdat in het rooms-katholieke Ierland vrouwen alleen in het buitenland abortus mogen laten plegen als hun eigen leven in gevaar is, of als zij suïcidaal zijn. Geen van beide was het geval. Uitkering mantelzorg Op de Dag van de mantelzorg, in november, krijgen mantelzorgers een uitkering van maximaal 250 euro. De Sociale verzekeringsbank (SVB) gaat die uitbetalen. Iedereen die zorgt voor iemand met een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg, komt voor de uitkering in aanmerking. Voor deze nieuwe regeling, ingesteld op aandringen van de Tweede Kamer, is 65 miljoen euro beschikbaar. Veel vraag naar nurse practitioners Er is veel behoefte aan nurse practitioners, en ook veel animo om de opleiding te volgen. Dat blijkt uit onderzoek van de HBO-raad. Nurse practitioners (praktijk-verpleegkundigen, hbo-opgeleid met medische vaardigheden en bevoegdheden, zie KLIK oktober 2006) kunnen veel werk overnemen van duurder betaalde mensen. Zij kunnen veelvoorkomende kwaaltjes verhelpen. Er zijn op het ogenblik 325 opleidingsplaatsen voor nurse practitioners en <physician assitants>, zo schrijft minister Klink van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer, en er zijn méér mensen die de opleiding willen volgen. De geplande vermindering van het aantal opleidingsplaatsen gaat dan ook niet door. Wellicht komt er zelfs uitbreiding. Samenwerking Studie en onderzoek naar kinderen met communicatieproblemen worden, zo is de bedoeling, verbeterd door samenwerking tussen orthopedagogisch expertisecentrum Sint Marie en hogeschool Fontys (afdelingen Speciale onderwijszorg en Logopedie). Zij hebben een overeenkomst gesloten waardoor de zorg voor kinderen met communicatieproblemen verbeterd kan worden. Oorzaken van problemen zijn een spraak- en/of taalstoornis, autisme of een sterk verminderd gehoor. Op expertisecentrum Sint Marie worden kinderen onderzocht en behandeld. Medewerkers van Sint Marie traden al op als docenten bij Fontys. De studenten profiteren zo van kennis en ervaring van docenten die in de praktijk werken. Het expertisecentrum kan cliënten nog beter helpen.  

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!