Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 15/01

15 januari 2007 Door de redactie Geen reacties
Geen alcohol tijdens zwangerschap Alle kinderen met het foetaal alcoholsyndroom (FAS) worden sinds 1 januari aangemeld bij een centrale databank. Kinderartsen werken zo mee aan een landelijk onderzoek naar de frequentie van deze aangeboren afwijking, die het gevolg is van alcoholgebruik voor en tijdens de zwangerschap. De kwetsbare foetus wordt gedwongen mee te drinken met zijn of haar drinkende moeder. De aandoening is niet erfelijk. Mogelijke kenmerken: * aandoeningen van schedel of gezicht * hersenafwijkingen * hartafwijkingen * groeiachterstand * gehoorproblemen * gezichtsbeperkingen * verstandelijke handicap * leerproblemen * gedragsproblemen zoals hyperactiviteit of agressie Foetaal alcohol syndroom wordt voorkomen door geen alcohol te drinken in de periode voor en tijdens de zwangerschap. Voor de aandoeningen aan de hersenen is geen behandeling; voor lichamelijke afwijkingen zijn meestal operaties mogelijk. FAS komt bij ongeveer 1 op de 1.000 geboortes voor, zo is op dit moment de inschatting. In sommige andere landen is de frequentie veel hoger. In sommige Zuid-Afrikaanse streken treft de aandoening 8 tot 9 procent van alle pasgeborenen. Informatie www.fasstichting.nl.     Tempo verbetering huisvesting moet omhoog In grote intramurale instellingen voor gehandicapten zijn nog altijd zo'n 8.000 plaatsen slecht van kwaliteit. Het tempo waarin deze woningen worden verbeterd laat te wensen over. Dat heeft het College bouw zorginstellingen aan staatssecretaris Ross van VWS gemeld . In september 2003 oordeelde het Bouwcollege al dat veel gehandicapte mensen moeten wonen in kleine kamers, in te grote groepen en dat het sanitair van slechte kwaliteit is. Het ministerie van VWS beloofde deze verblijfsplaatsen binnen vijf jaar (in september 2008) op peil te brengen. Volgens een tussenrapportage schiet het niet genoeg op. 2.250 plaatsen zijn inmiddels verbeterd. Maar nog altijd wonen 8.000 mensen onacceptabel. Als oorzaak van de vertraging noemen instellingen vaak de uitgebreide (regelmatig veranderende) regelgeving en lange proceduretijden bij de diverse overheden. Maar het Bouwcollege zegt dat sommige instellingen zelf oorzaak zijn, omdat zij onvoldoende daadkracht tonen. Zie www.bouwcollege.nl.     Naar de dokter zonder indicatie Wie naar een arts voor verstandelijk gehandicapten wil, hoeft sinds 1 januari geen indicatie meer mee te brengen. Voorheen moesten mensen eerst aan het centrum voor indicatiestelling zorg om een indicatie vragen, wat veel tijd kostte en nogal eens leidde tot een volledige herindicatie. Op verzoek van de artsenvereniging en de werkgeversvereniging in de gehandicaptenzorg is de procedure vereenvoudigd. Hij geldt overigens wel nog steeds voor het inroepen van de hulp van een gedragswetenschapper. Zie www.vgn.org.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!