Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 14 november

14 november 2007 Door de redactie Geen reacties
Zorgplan wettelijk verplicht Staatssecretaris Bussemaker van Vws is geschrokken van het Inspectierapport over gehandicaptenzorg. Aan de Tweede Kamer schrijft zij: ‘De bevindingen schetsen een verontrustend beeld. Ik schrik van dit resultaat.’ Bussemaker vindt maatregelen nodig, en kondigt die dan ook aan. ‘Bij mij staat de cliënt centraal.’ En daarom heeft ze besloten om het zorgplan wettelijk te verplichten voor iedereen die langer dan zes weken zorg ontvangt, of dat nu van AWBZ-aanbieders of een particulier is. De verplichting, die in de loop van 2008 moet ingaan, geldt voor intra- en extramurale zorg. ‘Ik verwacht dat hiermee de positie van de cliënt fors wordt versterkt.’ Verder zal Vws zich inspannen voor een betere afstemming tussen praktijk en onderwijs. Het aantal opleidingsplaatsen voor arts verstandelijk gehandicapten (Avg) wordt uitgebreid naar in totaal 45.   Verplichte Dna-test voor migranten? Veel (al dan niet geboren) Nederlanders zijn woedend over het voorstel van de VVD, dat buitenlanders die naar Nederland komen om hier te trouwen, een Dna-test zouden moeten afleggen. Kamerlid Henk Kamp doet dit voorstel om te voorkomen dat er nog meer huwelijken in de familie plaatsvinden, wat vooral gebeurt bij Turken en Marokkanen. Volgens de VVD zou het vaak niet gaan om huwelijken uit liefde, maar is het een truc om familie naar Europa te halen. Kamp voert ook als argument aan, dat huwelijken tussen neef en nicht de kans op erfelijke afwijkingen bij kinderen vergroot. Wetenschappers zijn boos, zij zien voor zichzelf liever geen rol als selecteur weggelegd. Geneticus Breuker van het Leids universitair medisch centrum waarschuwt voor “draconische toestanden.” Hij wil niet dat zijn laboratorium meewerkt, als de regeling er ooit zou komen.   Winnaars kleurenklok In Klik van november werden drie kleurenklokken beschikbaar gesteld (rubriek Activiteiten). De winnaars daarvan zijn:* Annelies Boersma, woonondersteuner zelfstandig begeleid wonen, Lochem (stichting Zozijn)* Howard Bastien, begeleider Orion, Rotterdam (Camphill gemeenschap)* Diana Ruwaard, woningcoördinator het Karmijn, Monster (‘s Heerenloo). Zij krijgen een model naar keuze toegestuurd. Alle andere inzenders van harte bedankt voor het meedoen.   Zwarte lijst vrijwilligers Minister Hirsch Ballin van Justitie wil een ‘zwarte lijst’ opstellen van vrijwilligers die gedragsregels inzake seksueel misbruik van kinderen hebben overtreden. De Nederlandse organisatie vrijwilligers zal de regels opstellen, en die moeten dan voor iedereen gelden. Het is de bedoeling dat vrijwilligersorganisaties ze overnemen; als iemand de regels overtreedt dient hij ‘ontslagen’ te worden en op de landelijke ‘referentielijst’ (zoals die officieel heet) gezet. Maar dat kan natuurlijk tot problemen leiden: mensen worden veroordeeld zonder rechtszaak of rechter. Het zou het enthousiasme voor vrijwilligerswerk wel eens een ernstige knauw kunnen geven. De minister schrijft zelf aan de Tweede Kamer: ‘De lijst zal dus ook personen vermelden die weliswaar geen strafbare feiten hebben gepleegd, maar zich niet aan de gedragsregels hebben gehouden.’ Verenigingen kunnen zelf beslissen of ze van alle, of van sommige aspirant-vrijwilligers een ‘verklaring omtrent het gedrag’ (verklaring van goed gedrag) vragen. Het ministerie wil voor vrijwilligers de prijs van zo’n verklaring verlagen: 20 in plaats van 30 euro.   Nog steeds geen Cao De vier vakbonden die met werkgeversorganisatie Vgn onderhandelen over een nieuwe Cao voor de gehandicaptenzorg, hebben aangedrongen op heropening van de onderhandelingen. In een open brief vragen AbvaKabo, Cnv publieke zaak, Nu’91 en Fbz aan de werkgevers, om snel weer om de tafel te gaan zitten. De onderhandelingen liggen stil sinds juni, toen Vgn (Vereniging gehandicaptenzorg Nederland) een bod deden dat niet onderhandelbaar was: de bonden konden ja of nee zeggen. En het was nee. Want de bonden vinden de voorgestelde loonsverhoging ‘onder de maat.’ Ook aantasting van seniorenverlof en leeftijdsdagen zijn uit den boze. De bonden schrijven: ‘Vanaf 1 april 2007 zit een sector met 130.000 werknemers zonder Cao. Dit terwijl de werknemers het kapitaal van de organisatie zijn. Zonder hen, hun professionele betrokkenheid en grote inzet, bestaat er gewoonweg geen gehandicaptenzorg. Uw stilzwijgen is tergend. Het geduld is op! De werknemers zetten zich van dag tot dag bij voortduring in voor hun cliënten. Hun professionele hart is verbonden met hun werk. Hun werk in de steek laten om op te komen voor hun eigen belangen is wel het allerlaatste dat zij willen.’  Vijfhonderdste vrijwilliger Instellingen zijn sterk afhankelijk van vrijwilligers. Zonder hen wordt het leven van veel cliënten een stuk kleurlozer. Veel organisaties hebben een coördinator voor vrijwilligerswerk. Zorgaanbieder Amerpoort in Baarn zette onlangs zijn 500ste vrijwilliger in het zonnetje. Zij werd feestelijk ontvangen door coördinator en cliënten. Vrijwilligster Ingrid Dooijeweerd helpt elke week mee bij de <Alles kan dag>, waarop cliënten kunnen kiezen uit heel veel activiteiten. Ingrid is schoonheidsspecialiste en biedt op Amerpoort schoonheidsbehandelingen, manicure en make-up aan. Amerpoort meldt: ‘De jongvolwassen meiden die de Alles-kan-dag bezoeken, zijn erg te spreken over deze aanvulling.’   Innovatieprijs Een goed idee kan 4.500 euro waard zijn. Dat is hoogte van de Innovatieprijs, waarvoor je een ontwerp of idee kunt insturen dat de zelfredzaamheid van de gebruikers vergroot. Alle informatie over de prijsvraag staat op www.innovatieprijs2008.nl. Je kunt tot 1 februari inzenden.   Handicap kost 2.500 euro per jaar Iemand met een handicap heeft, geeft per jaar gemiddeld 2.500 euro meer uit dan iemand zonder. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Chronisch zieken en gehandicaptenraad (Cgr). Daarin is niet alleen gekeken naar ziektekosten, maar ook naar alle andere uitgaven. Bijna de helft (46%) van de huishoudens waar iemand een handicap of chronische ziekte heeft, komt niet rond. De Cgr is dan ook fel gekant tegen de voorgestelde afschaffing van de belastingregeling waarbij kosten die verband houden met iemands handicap, aftrekbaar zijn.   Persoonsgebonden budget Het deel van een Pgb waarvoor cliënten vrij kunnen beschikken, wordt kleiner. Mensen die zorg betalen uit een persoonsgebonden budget (Pgb) moeten vanaf 1 januari verantwoording afleggen over een groter deel van hun budget. Zij mogen maximaal 1.250 euro vrij besteden. Dat maximum was 2.500 euro.   Verbetertraject plus Zorg voor beter start het Verbetertraject plus, waarbij een zorginstelling aan drie thema’s tegelijk werkt. Zorg voor beter, een overheidsprogramma, werkt tot nu toe steeds aan één onderwerp, zoals seksueel misbruik of valpreventie. In het nieuwe traject worden verschillende problemen gelijktijdig aangepakt. Verbetertraject plus start in april en duurt anderhalf jaar. Deelnemers kunnen maximaal drie verbeterthema’s kiezen. Voor de gehandicaptenzorg zijn drie nieuwe thema’s ontwikkeld: werken met zorgplannen,  omgaan met vrijheidsbeperkingen en empowerment van cliënten. Informatie en aanmelding: telefoon 030-7892319, www.zorgvoorbeter.nl.   Ondersteunende begeleiding Staatssecretaris Bussemaker van Vws heeft in een brief aan de Tweede kamer uiteengezet welke maatregelen zij treft om de kosten van de Awbz-verstrekking ‘ondersteunende begeleiding’ te beperken. Er ontstond veel onrust toen uit de begroting bleek dat het ministerie hieraan grenzen wil stellen. Bussemaker. Maar voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten blijft de aanspraak – vaak als dagbesteding uitgevoerd – bestaan. Dat geldt ook voor psychiatrische patiënten en dementerenden. Mensen met alleen somatische aandoeningen komen niet in aanmerking voor ondersteunende begeleiding.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!