Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 14/6

14 juni 2006 Door de redactie Geen reacties
Opleiding gehandicaptenzorg in de maak Het ziet ernaar uit dat de Z-opleiding terug is van weggeweest. Zorgorganisaties en onderwijsinstellingen tekenen eind juni een convenant, waarin zij afspreken nieuw praktijkonderwijs op te zetten voor begeleiders van gehandicapte mensen. Al jaren ervaren begeleiders een kloof tussen wat zij tijdens hun – brede - opleiding leren, en wat zij in de praktijk nodig hebben. Twaalf zorgorganisaties hebben een projectgroep Leren en werken, innovatie gehandicaptenzorg gevormd. De projectgroep heeft een programma van eisen opgesteld voor de nieuwe opleiding, en een plan gemaakt. In de nieuwe opleiding moet het werk centraal staan. Waar begeleiders in de praktijk tegenaan lopen, wordt uitgangspunt voor wat zij aan vaardigheden, kennis en kunde tijdens hun opleiding verwerven. Niet langer bepaalt het jaarprogramma van de opleiding hun leerweg, maar de praktijk van alledag. Het samenwerkingsproject wordt gesteund door werkgeversorganisatie VGN en opleidingsorganisatie OVDB. In september organiseert de VGN een congres over de nieuwe opleiding. Informatie: W.derooy@debruggen.nl, of www.vgn.nl. Toch op reis Gehandicapte vakantiegangers mogen toch met personenbusjes van speciale reisbureaus op vakantie, ook als die worden bestuurd door vrijwilligers. Dat heeft het ministerie van Verkeer en waterstaat besloten na overleg met de koepel van reisorganisaties voor gehandicapten. Die sloegen alarm omdatdat de reizen onbetaalbaar dreigen te worden als de busjes moeten worden bestuurd door professionele chauffeurs. Het ministerie wil voorkomen dat er valse concurrentie ontstaat als taxibedrijven wel professionele chauffeurs in dienst moeten hebben, en reisorganisaties niet. Er moet nu een scheiding komen tussen commerciële en niet-commerciele reisbureau’s voor mensen met een handicap. De laatste groep mag dan - onder voorwaarden - vrijwilligers blijven inzetten. Omdat de regels niet zo snel kunnen veranderen wordt nog bekeken hoe de Inspectie van Verkeer en waterstaat deze zomer de regels toepast. CAO sociale werkvoorziening Vakbonden en werkgevers hebben 9 juni een akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden in de sociale werkvoorziening. De CAO sociale werkvoorziening loopt tot 1 november 2007. Het loon wordt per 1 januari 2006 verhoogd met 1,1%, per 1 januari 2007 met eveneens 1,1% en per 1 juli 2007 met 0,6%. De eindejaarsuitkering wordt verhoogd naar 3% en de werkgever betaalt 50% van de vakbondscontributie. Verder hebben de partijen afspraken gemaakt over * een gedragscode tegen ongewenst gedrag * individuele ontwikkelingsplannen voor werknemers * het terugdringen van ziekteverzuim * een transparant en maatschappelijk verantwoord beloningsbeleid voor managers en directies. Vóór de overeenstemming hadden meer dan 20.000 werknemers uit de sociale werkvoorziening hun handtekening gezet om aan te dringen op een goede cao. Het cao-overleg voor de 95.000 sw-werknemers liep eind februari stuk. 15 miljoen voor leerlingenvervoer Het kabinet stelt 15 miljoen euro extra beschikbaar voor het leerlingenvervoer. De Vereniging van Nederlandse gemeenten roept al jaren dat de gemeentes meer uitgeven aan leerlingenvervoer dan zij aan subsidie binnenkrijgen. Bovendien is voor het leerlingenvervoer vanuit 'logeerhuizen' en jeugdinstellingen niets geregeld, het valt nog steeds buiten de wettelijke zorgplicht. Als leerlingen hun 'oude' school blijven bezoeken in plaats van de dichtstbijzijnde, hoeven gemeenten hun vervoer niet te betalen. De 15 miljoen euro is om deze leemtes op te vangen. AWBZ kan doelmatiger De manier waarop de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt uitgevoerd, kan doelmatiger. Er zijn weinig financiële prikkels om zuinig aan te doen, en daardoor staat de houdbaarheid van de wet, waaruit onder meer de gehandicaptenzorg wordt betaald, onder druk. Dat is de conclusie van het Interdepartementale Beleidsonderzoek Toekomst AWBZ, eindrapportage van de Werkgroep Organisatie romp AWBZ. Het kabinet deelt de mening van de werkgroep. Die vindt dat verzekerbare, curatieve zorg beter onder de gereguleerde marktwerking van de Zorgverzekeringswet kan worden gebracht. Dat geldt vooral voor de zorg aan ouderen en chronisch zieken. De zorg aan gehandicapten en mensen met een chronisch psychische stoornis is minder goed te verzekeren. Ondersteunende functies moeten worden overgeveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar volgens de werkgroep kan dat pas als per klantgroep is uitgezocht welke gevolgen dat heeft voor de samenhang en continuïteit van hun zorg. De ministerraad vindt het nog te vroeg om wijzigingen in de AWBZ door te voeren. Het rapport is te lezen op de site van het ministerie van VWS: www.minvws.nl. Leren wonen In Nieuwegein biedt wooncentrum Pallasburg sinds kort aan 15 licht verstandelijk gehandicapte jongeren met probleemgedrag de kans om fasegewijs op zichzelf te leren wonen. Het huis bestaat uit drie geschakelde woningen, met elk zijn eigen regels en afspraken. Jongeren doorlopen drie fazen en schuiven dan steeds een huis door. Stapsgewijs hebben ze minder regels nodig, en nemen de regie over hun leven meer in eigen handen. Pallasburg is een huis van Reinaerde, www.reinaerde.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!