Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 14/07

14 juli 2005 Door de redactie Geen reacties
Roken verboden Het wordt menens met het anti-rookbeleid. Vanaf 1 januari 2006 krijgen zorginstellingen die worden betrapt op binnen rokende cliënten of personeelsleden, genadeloos een boete. Roken doe je buiten, of in een speciaal daarvoor ingerichte rookkamer, en verder nergens. Minister Hoogervorst wil voor sommige zorginstellingen nog een uitzondering maken: als ze klein zijn (maximaal 6 mensen) en geen van de bewoners bezwaar heeft. In onderlinge afspraken (‘we lossen het samen wel op’) heeft Hoogervorst weinig vertrouwen, omdat bewoners vaak niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Verder vindt hij dat deze woonvormen ook toegankelijk moeten zijn voor bezoekers die geen rook willen inademen. Hij zoekt naar juridische en praktische mogelijkheden om kleinschalige woonvormen enige vrijheid te geven bij het vervullen van de rook-wensen van bewoners. De enige zorginstellingen die hij buiten de Tabakswet wil houden zijn de laagdrempelige dagopvang en inloopvoorzieningen voor verslaafden, (ex)psychiatrische patiënten en daklozen. Overigens vallen particuliere woonprojecten (PGB) buiten de Tabakswet. Sommige grote instellingen bieden cliënten, die vanwege hun gezondheid of gedrag absoluut niet buiten kunnen roken, aan op hun eigen kamer te paffen, met alle brandveiligheidseisen die daar bijhoren. Overhaaste conclusies over ouderschap De schrijvers van het rapport over ouderschap van mensen met een verstandelijke handicap (Samenspel van factoren, zie Klik juli/augustus 2005) vinden dat het ministerie van VWS de uitkomsten heeft verdraaid. VWS was opdrachtgever voor het onderzoek, en concludeerde dat op basis van de uitkomsten verstandelijk gehandicapten sterk moet worden afgeraden een kind te krijgen. Tweederde van de onderzochte ouders zorgen niet goed voor hun kind, zodat het kind uit huis moet worden geplaatst of de Raad van de Kinderbescherming in actie komt, meldde het ministerie in een persbericht. Volgens Dick Willems, hoogleraar medische ethiek aan de universiteit van Amsterdam en een van de onderzoekers, is die gevolgtrekking onjuist. Als de opvoeding bij eenderde van de verstandelijk gehandicapte ouders ‘goed genoeg’ is, betekent dat niet dat bij de rest de Kinderbescherming in actie moet komen. De onderzoekers vinden dat het onderzoek te haastig is geweest om zulke conclusies te kunnen trekken, en willen verder gaan met de klus. Verminderd woongenot Anton Westerlaken, voorzitter van de raad van bestuur van de ’s Heeren Loo Zorggroep, twijfelt steeds meer aan de bereidheid van burgers om samen te leven met mensen met een verstandelijke handicap. In het jaarverslag van de groep vertelt hij dat hij geregeld brieven krijgt van mensen die vinden dat hun woongenot achteruit is gegaan nadat er gehandicapten in de buurt kwamen wonen. Soms lukt het gewoon niet om huizen te vinden waar cliënten mogen wonen van buurtbewoners. Zoals in Dordrecht, waar de organisatie al vier jaar lang probeert huisvesting te vinden voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en probleemgedrag. “Het gevolg is dat deze kwetsbare kinderen worden opgeborgen tussen criminelen”. Toch werken met uitkering Na het afschaffen van de Melkertbanen (werken met behoud van uitkering) heeft het kabinet laten weten dat er “een groot maatschappelijk draagvlak is voor werken met behoud van uitkering als middel om mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan, aan de slag te helpen.” Gemeenten zouden meer van deze mogelijkheid gebruik moeten maken, zegt het kabinet in reactie op een advies van de Raad voor Werk en Inkomen. Het kabinet steunt de meeste aanbevelingen van de Raad. Kijk op de site van het ministerie van sociale zaken: http://home.szw.nl. Toekomst en vakbond De vakbonden hebben gezamenlijk een brochure uitgebracht voor werkers in de gehandicaptenzorg: <Natuurlijk bepaal ik zelf hoe mijn toekomst eruit ziet…> Met de brochure willen de bonden samen met de werkers zoeken naar oplossingen voor problemen in het werk. Kijk op www.cnvpubliekezaak.nl of www.abvakabo.nl. Juridisch steunpunt Mensen met juridische vragen die te maken hebben met een chronische ziekte of handicap, kunnen hun vraag dagelijks tussen tien en half twee stellen bij het Juridisch Steunpunt, telefoon 035-6722666, internet: www.juridischsteunpunt.nl. Speelgoedwinkel Speelgoed dat kinderen en volwassenen met handicaps stimuleert om met twee handen te spelen, is te vinden in de onlangs geopende webwinkel Toys for two hands. Kijk op www.toys42hands.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!