Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 14/04

14 april 2005 Door de redactie Geen reacties
Geen voorleesapparaat Verstandelijk gehandicapten krijgen de Daisyspeler niet vergoed. Dat schrijft minister Hoogervorst in antwoord op Kamervragen over dit nieuwe, digitale apparaat voor het voorlezen van teksten. Hoogervorst vindt het te duur worden als er nòg een doelgroep voor het apparaat bijkomt. Voorganger de cassettespeler werd alleen aan blinden en slechtzienden vergoed. Voor de Daisyspeler komen ook motorisch gehandicapten en dyslectici in aanmerking. “Ik vraag mij af waar de grens ligt. Er zijn meer groepen die afhankelijk zijn van gesproken lectuur, zoals analfabeten”, vindt Hoogervorst. De uitgaven voor hulpmiddelen stijgen harder dan in enige andere sector van de zorg. Rugzak voor MBO-ers Ook leerlingen met een beperking in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) krijgen een rugzak met geld, waarmee ze hulp kunnen inkopen om regulier onderwijs te volgen. Minister Van der Hoeven van onderwijs heeft dat begin april aan de Tweede Kamer laten weten. Apart onderwijs Vmbo-scholen (voorbereidend middelbaar onderwijs voor 12-14-jarigen) mogen leerlingen met gedrags- en leerproblemen weer in aparte gebouwen onderbrengen. Toenmalig staatssecretaris van onderwijs Netelenbos heeft het vmbo ooit ingevoerd om kinderen met gedrags- en leerproblemen juist te laten integreren met andere leerlingen. Minister Van der Hoeven van onderwijs zei bij haar bekendmaking dat ze met deze maatregel afscheid neemt van het ‘gelijkheidsdenken in het onderwijs’. Leerlingen die ‘echt niet te handhaven zijn’ worden buiten het regulierenonderwijs geplaatst om de veiligheid van andere leerlingen te garanderen. Er komen duizend extra plaatsen voor deze kinderen. Het lesprogramma van het vmbo moet meer op de praktijk worden gericht, en beter worden afgestemd op de vraag van de leerling, het vervolgonderwijs en het regionale bedrijfsleven. Het examen wordt flexibel. De politieke partijen en onderwijsinstellingen hebben matig positief gereageerd op de nota van Van der Hoeven. Haar notitie ‘Vmbo, het betere werk; Onderwijs dat hoofd en handen verbindt’ is te lezen op de website van het ministerie van onderwijs: http://www2.minocw.nl. Weinig haast met toegankelijkheid De Tweede Kamer vindt dat het kabinet weinig haast maakt met maatregelen om gehandicapten in de maatschappij te laten meedoen. Maar de fracties vinden het wel goed dat bijvoorbeeld het toegankelijker worden van treinen op de lange baan wordt geschoven. Staatssecretaris Ross en haar collegabewindspersonen debatteerden 13 april met de Tweede Kamer over het gehandicaptenbeleid. Ross coördineert het gehandicaptenbeleid. Het is de bedoeling dat zij haar collega's aanspreekt als die in hun beleid geen rekening houden met gehandicapten. Sociale zaken en onderwijs werken wel al beter samen bij het beoordelen van aanvragen voor hulpmiddelen voor gehandicapte scholieren. Volksgezondheid sluit daar binnenkort bij aan. Gehandicapten hebben te maken met soms wel elf instellingen, die allemaal opnieuw beoordelen of ze voor een voorziening in aanmerking komen. Ross vertelde dat een werkgroep onderzoekt hoe die beoordelingen beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Ombudsvrouw Stichting Reinaerde heeft Janneke Smit aangesteld als ombudsvrouw voor cliënten. De nieuwe raadsvrouw heeft zelf een lichte verstandelijke handicap, en beschouwt dat als een voordeel: “Ik denk dat cliënten mij gemakkelijker kunnen benaderen. En ik begrijp beter waar mensen met een verstandelijke handicap tegenaan lopen.” Ze wil een rolmodel zijn voor de cliënten van Reinaerde. De aanstelling was mogelijk dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen de Utrechtse zorgorganisatie en de Landelijke Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk. Meer informatie bij Reinaerde, jgeerssen@reinaerde.nl, telefoon 030-2299912. Late abortus Vrouwenartsen die een zwangerschap na 24 weken afbreken melden dit niet altijd, hoewel ze dat wel moeten. Soms zeggen ze dat het kind niet levensvatbaar was, terwijl dat wel het geval was. Gynaecologen moeten een abortus bij een zwangerschap van 24 weken (bijna 6 maanden) altijd melden bij een beoordelingscommissie, die vervolgens toetst of de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het afgelopen jaar zijn 21 abortussen gemeld, maar volgens de gynaecologenverenigingen wordt het veel vaker gedaan. Late zwangerschapsafbreking is in Nederland toegestaan als de baby dusdanig ernstige afwijkingen heeft, dat hij waarschijnlijk tijdens of vlak na de geboorte overlijdt. Heeft het kind ondanks de afwijkingen een overlevingskans (bijvoorbeeld in het geval van spina bifida) dan mag er niet worden geaborteerd. In landen als België, Frankrijk en Engeland zijn de regels voor late zwangerschapsafbreking minder streng. Daarom laten sommige Nederlandse vrouwen dáár een late abortus uitvoeren. Ook Belgen doden baby’s Ook in België beëindigen kinderartsen illegaal het leven van zeer ernstig gehandicapte pasgeborenen. Dat staat in een artikel in the Lancet van 8 april. Belgische artsen dienden een fatale dosis medicijnen toe bij 17 van alle 253 onderzochte sterfgevallen (7%) Soortgelijk onderzoek in Nederland, waaruit bleek dat in 9% van de overlijdensgevallen het leven van de baby actief was beëindigd, leidde wereldwijd tot veel ophef. Voor het eerst wordt nu duidelijk dat zulke dingen niet alleen in Nederland gebeuren. Eerder stoppen met werken Opmerkelijk veel werknemers uit de gezondheidszorg hebben vorig jaar individuele extra pensioenpolissen gekocht, meldt pensioenfonds PGGM in zijn jaarverslag. Het fonds denkt dat ze dat hebben gedaan vanwege de intensieve PGGM-campagne en doordat de overheid heeft aangekondigd belastingvoordelen bij vroegpensioen volgend jaar te beëindigen. Het pensioenfonds had erop gerekend vorig jaar 15.000 polissen te verkopen, dat werden er 47.500. PGGM verwacht volgend jaar meer dan 100.000 nieuwe levensloopproducten te verkopen, waarmee werknemers tijdelijk verlof kunnen opnemen of eerder stoppen met werken. Geen Zweedse banden meer Woongroep Voizel 4 van Leekerweide in Wognum heeft de Paludanusprijs (een initiatief van het Regionaal Patiënten/Consumentenplatform en Univé verzekeringen in Noord-Holland) gewonnen omdat het team erin is geslaagd alle bewoners van de Zweedse banden af te helpen. In de woning worden de fixatie-banden niet meer gebruikt. De jury noemde het project ‘baanbrekend’. Om ze te beschermen tegen zelfverwondend gedrag en ongelukken, is voor ieder van de zeer ernstig verstandelijk gehandicapte bewoners een creatieve oplossing bedacht, waarbij ze hun bewegingsvrijheid houden. Leekerweide streeft er naar de Zweedse banden ook op andere afdelingen af te schaffen. Wandelpad In Nationaal Park Drents-Friese Wold is een wandelpad aangelegd voor ouderen en mensen die slecht, of niet, kunnen horen of zien. Langs het familiepad zijn geluidsversterkers geplaatst om geluiden uit de natuur beter te laten horen. Via een geleidelijn worden slechtzienden geattendeerd op infopanelen met geur -en voelobjecten. De route is verhard voor rolstoelgebruikers, en om de vijftig meter staat een bankje. Vanzelfsprekend is er een mindervalidentoilet. Informatie op [url]www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl[/url]. Stilteplek Een stilte- en herinneringenplek voor mensen met een visuele en verstandelijke handicap is onlangs geopend op het terrein van Sensis in Breda. In het midden van de door bomen en planten omringde plek staat een kunstwerk met een gedenkzuil. Het reliëf-kunstwerk is een schaal met tastbare mensfiguren in allerlei bewegingen en houdingen. Als je op de schaal klopt, hoor je zachte klanken. De gedenkzuil bevat teksten in braille. Meer informatie bij Sensis, 06-51637098. email skok@sensis.nl. Snoezelen Activiteitenbegeleidster Ilse Achterberg is een internationale website over snoezelen begonnen, waarop nieuwe ontwikkelingen en studiedagen staan, en professionals uit de hele wereld kennis met elkaar uitwisselen. Adres: [url]www.worldwidesnoezelen.com[/url]. Nivel-onderzoekster Julia van Weert heeft met haar onderzoek naar de invloed van snoezelen op de kwaliteit van leven van dementerende verpleeghuisbewoners de Volksgezondheidsprijs 2004 gewonnen. Meer informatie bij Nivel, telefoon 030-2729661, e-mail j.vanweert@nivel.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!