Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 14/02

14 februari 2005 Door de redactie Geen reacties
Nog even roken Minister Hoogervorst van VWS heeft de zorginstellingen meer tijd gegeven om de uitvoering van de Tabakswet goed te regelen. Dat heeft hij beloofd aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk was hij van plan om de wet met ingang van 1 januari 2005 genadeloos uit te voeren, met hoge boetes voor instellingen die rokende cliënten en medewerkers tolereren op plekken waar dat niet mag. Veel instellingen in de gehandicaptenzorg, de psychiatrie en de verpleegzorg hebben nog steeds geen rook-ruimtes ingericht. Op aandringen van de Tweede Kamer geeft Hoogervorst de instellingen nu meer tijd om in een stappenplan vast te leggen hoe zij rookvrije werkplekken realiseren. Hoogervorst spreekt binnenkort met de koepelorganisaties af wanneer de instellingen alles op orde moeten hebben. Levenslange Wajong-garantie? Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat jonge gehandicapten hun recht op een Wajong-uitkering niet verliezen als ze betaald werk vinden. Mocht de baan mislukken, dan moeten zij weer gebruik kunnen maken van de Wajong. Minister De Geus van Sociale Zaken heeft de terugval-regeling voor Wajongers eerder dit jaar van 3 naar 5 jaar verlengd. CDA-Kamerlid Bruls vindt dat – en met hem veel andere Kamerleden - voor Wajongers met ernstige beperkingen een te magere regeling. Voor hen willen de Kamerleden een levenslange garantie dat zij altijd kunnen terugkeren naar een Wajong-uitkering. Minister De Geus beloofde de kamer nog eens schriftelijk uit te leggen waarom hij de uitbreiding van de no-riskpolis van drie naar vijf jaar voldoende vindt. Arm gebeld Volgens de Federatie van Ouderverenigingen krijgen steeds meer mensen met een (lichte) verstandelijke beperking financiële problemen door het het gebruik van internet of mobiele telefoon. De bellers en internetters zien niet in dat hun kosten hoog kunnen oplopen en dat die moeilijk zijn terug te draaien. Ook sms-en is een aantrekkelijke, maar te kostbare bezigheid. Sommige mensen versturen voor honderden euro’s per maand berichten. Volgens de Federatie kunnen de telefoon- en internetbedrijven niet beoordelen of een klant een verstandelijke beperking heeft en daardoor niet in staat is de gevolgen van de nieuwe communicatiemiddelen te overzien. De overeenkomst blijft gewoon geldig. Alleen bij mensen die onder curatele staan kan het abonnement worden vernietigd en daarmee kunnen de financiële gevolgen worden teruggedraaid. Bij bewindvoering wordt dat al een stuk moeilijker. Zie ook de nieuwsrubriek op [url]www.fvo.nl[/url]. 10% Persoonsgebonden budget mag mee De 10%-regeling van het persoonsgebonden budget, op grond waarvan iemand 10% van zijn ongebruikte budget mag overhevelen naar het volgende kalenderjaar, blijft bestaan. Minister Hoogervorst van VWS wilde de regeling afschaffen, omdat die de zorgkantoren veel administratieve problemen bezorgt. De Tweede Kamer vroeg Hoogervorst de regeling te handhaven en dat doet hij. “Het belang van handhaving van de regeling voor de budgethouders moet voorrang hebben boven de administratieve belasting voor de zorgkantoren”, zo krabbelt hij elegant terug. Ministerraad akkoord met WMO De ministerraad heeft 11 februari op voorstel van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de ontwerp-Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het is de bedoeling dat de wet vanaf 2006 stapsgewijs wordt ingevoerd.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!