Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 13 oktober 2007

13 oktober 2007 Door de redactie Geen reacties
Samen aan de slag voor inclusie Het wordt de hoogste tijd dat de Nederlandse samenleving ruimte maakt voor alle mensen die minder gemakkelijk kunnen meekomen. De net opgerichte coalitie voor inclusie moet het proces een flinke zet voorwaarts geven. De Nederlandse samenleving sluit nog steeds grote groepen burgers uit. Verstandelijk gehandicapten vormen maar één groep mensen die het grote moeite kost om ‘normaal’ naar school te gaan, te wonen, te werken of te recreëren. Wie een lichamelijke of psychische beperking heeft, oud of arm is, blijft net zo goed aan de kant staan. In het gemeentehuis van Huizen deden 12 oktober vooral mensen met een beperking, ambtenaren en beleidsmakers uit de zorg mee aan de oprichtingsvergadering van de landelijke <coalitie voor inclusie>. Doel van de coalitie (op initiatief van de voormalige Prinsenhofgroep) is om niet ‘de zorg’ of de belangenverenigingen verantwoordelijk te laten zijn voor inclusie, maar ook andere mensen en groepen hun best te laten doen voor samenleving waar plaats is voor iedereen, zoals bedrijfsleven vrije tijdorganisaties onderwijs vervoerders en niet de minsten: de werkers in de zorg. Waardeloos Als voorbereiding op het toekomstige maatschappelijke beleid heeft de gemeente Huizen in het Gooi de afgelopen zomer aan ouderen, lichamelijk, psychisch en verstandelijk gehandicapten, chronisch zieken en mantelzorgers gevraagd wat er mis is aan hun leven, en waar ze behoefte aan hebben. Daar kwam een lange lijst klachten uit voort, met als belangrijkste: Het vervoer functioneert heel slecht, en dat geeft ons het gevoel niet belangrijk en waardeloos te zijn. We missen belangrijke afspraken en clubs, en brengen veel tijd door met wachten. We voelen ons niet zichtbaar, we krijgen niet de kans een zinvolle en gewaardeerde rol te spelen in te samenleving (wederkerigheid). We worden alleen gezien als probleemgevallen, kostenposten en objecten van zorg. Huizen wil op basis van het onderzoek proberen een inclusieve gemeente te worden. Op www.coalitevoorconclusie.nl kunnen mensen, organisaties en bedrijven ervaringen te delen, goede voorbeelden te laten zien, vragen te stellen, en de krachten te bundelen.   Pgb groeit De uitgaven voor het persoonsgebonden budget zijn met meer dan 30 % gestegen van 1,1 miljard euro begin dit jaar, naar 1,5 miljard nu. Volgens cijfers van het college voor zorgverzekeringen (Cvz) krijgen nu 80 duizend ouderen, gehandicapten en chronisch zieken een persoonsgebonden budget. De groei wordt volgens het Cvz vooral veroorzaakt door ouders van kinderen met psychiatrische stoornissen die het pgb gebruiken voor thuisbegeleiding. Zo voorkomenze dat hun kind op de lange wachtlijst voor psychiatrische hulp aan jongeren. Staatssecretaris Bussemakers is voorstander van het pgb, maar ze maakt zich wel zorgen over de stijgende kosten.   Compensatie ziektekosten Meer gehandicapten en chronisch zieken krijgen compensatie voor het eigen risico in de gezondheidszorg. Dat heeft minister Klik van Vws aan de Tweede Kamer beloofd. Hij kreeg forse kritiek op zijn plan dat alleen mensen die langdurig medicijnen gebruiken, in aanmerking komen voor 47 euro per jaar compensatie. De Kamer heeft ervoor gezorgd dat ook mensen die langdurig in een Awbz-instelling wonen, op dat bedrag kunnen rekenen. Klink probeert nog de regeling ook uit te breiden voor mensen die hulpmiddelen gebruiken, zoals doven, blinden en rolstoelrijders. Volgend jaar wordt de no-claimregeling afgeschaft (wie geen zorgkosten maakte, kreeg 225 euro terug). Daar komt een verplicht eigen risico van 150 euro voor in de plaats. Minister Bos van financiën heeft de Tweede Kamer beloofd dat de koopkracht van zieken en gehandicapten er niet op achteruit gaat als de regeling Buitengewone Uitgaven (belastingaftrek wegens ziektekosten) wordt versoberd. De kosten daarvan rijzen de pan uit nu ook kapitaalkrachtigen er gebruik van maken.   Twee uurtjes meer werken Als alle vrouwen in de zorg met een kleine deeltijdbaan twee uur per week meer gaan werken, is het personeelstekort in die sector in één keer opgelost. Dat zei staatssecretaris Bussemakers in een interview in Trouw. Zij denkt niet dat vrouwen daardoor in de knel komen tussen werk en hun gezin. Verder vindt ze dat mannen moeten worden gestimuleerd in de (mantel)zorg te gaan werken.   Aangepaste opleiding ROC Leijgraaf en Dichterbij beginnen een tweejarige opleiding om mensen met een lichte verstandelijke beperking voor te bereiden op een betaalde of gesubsidieerde baan. Mensen met een lichte verstandelijke beperking kunnen de gewone cursussen verstandelijk wel volgen, maar redden het sociaal en emotioneel vaak niet. In de nieuwe opleiding werken cursisten vanuit een veilige groep. In de loop van de studie volgen ze steeds meer vakken bij de reguliere docenten, en dient het veilige groepje alleen nog om de dag voor- en na te bespreken. De opleiding biedt geen diploma, wel een certificaat, zoals voor houtbewerking of metaalbewerking. Om toegelaten te worden is een indicatie nodig dagbesteding.   Prijzen Gehechtheidstherapie Paula Sterkenburg, gedragswetenschapper bij zorginstelling Bartiméus, heeft de Gehandicaptenzorgprijs gekregen voor haar onderzoek naar gehechtheidtherapie. De (Vgn) prijs bestaat uit € 10.000 en een beeld van kunstenaar Evert Bolt.  Paula Sterkenburg ontwikkelde de Integratieve therapie voor gehechtheid en gedrag voor jongeren met een visuele, verstandelijke beperking én ernstige gedragsproblemen. Hij bestaat uit een combinatie van gehechtheidtherapie en gedragstherapie.   Misbruikte vrouwen Voor de methodiekmethodiek Lotgenotengroep voor seksueel misbruikte vrouwen met een verstandelijke beperking heeft de ASVZ Zuid West de Methodiekprijs gewonnen. Informatie over de methodiek: j.veenstra@movisie.nl .   Zorgvernieuwing Organisaties met een goed idee om de zorg of gezondheid te verbeteren, kunnen meedingen naar de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. De winnaar ontvangt 70.000 euro om het project uit te voeren. Uiterlijke inleverdatum: 30 november. Informatie www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl    Grotere kans op defecte brandblussers De overheid wil de jaarlijkse verplichte controle op brandblussers terugbrengen naar een keer per twee jaar. De Brandwondenstichting is tegen. Tijdens de huidige jaarlijkse controle vertoont 20% van de brandblussers defecten. Bij een tweejaarlijkse controle neemt de kans op kapotte brandblusser met 50% toe, en dus ook de kans dat mensen ernstige brandwonden oplopen, vindt de Brandwondenstichting. Meer informatie www.brandwonden.nl/pers   Kindercentrum In Vleuterweide is een nieuwe kindercentrum geopend, de Ster, voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking.  Kindercentrum De Ster is gehuisvest in Forum Weide Wereld, samen met twee basisscholen, twee reguliere kinderdagverblijven, een wijkcentrum en een sportcomplex.  De Ster biedt ook gespecialiseerde buitenschoolse opvang voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking. Het centrum is onderdeel van Reinaerde.   Misstanden Armado is een nieuwe ouderorganisatie die verstandelijk gehandicapten en hun ouders juridische en publicitaire hulp biedt bij misstanden. Initiatiefnemer is Beer Boneschansker, vader van een ernstig verstandelijk gehandicapte dochter. Informatie over de nieuwe ‘breekijzerorganisatie’: www.armado.nl .   Hechting Voor (pleeg)ouders en begeleiders van verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen met een hechtingsstoornis of –probleem is onlangs een nieuwe web-site de lucht in gegaan, met veel informatie, praktijkverhalen en uitwisseling van ervaringen: www.goedgehecht.nl .    Goed voorbeeld doet goed volgen Tien dag- en activiteitencentra doen de komende maanden extra hun best om cliënten te motiveren een reguliere werkplek te zoeken. Zij doen dat in het kader van project ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’. Het project stimuleert activiteitenbegeleiders om dagbesteding of werk in de samenleving te zoeken voor hun cliënten. De organisatie die de meeste vorderingen maakt, wint de hoofdrol  in een voorlichtingsfilm over werken buiten het dagactiviteitencentrum. Vilans, telefoon 030-7892377,  www.vilans.nl       

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!