Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 13/4

12 april 2006 Door de redactie Geen reacties
Akkoord bereikt over CAO Vakbonden blij, werkgevers blij: ze zijn het eens geworden over een nieuwe CAO. Het is nu nog even afwachten of de vakbondsleden het bereikte akkoord goedkeuren, maar dat valt wel te verwachten. Alle geplande acties worden opgeschort. De laatst gevoerde actie was die van werknemers van de Leite in Drenthe. Op 5 april droegen zij bij de hunebedden van de Havelterberg hun steentje bij. Bonden en werkgeversorganisatie VGN (Vereniging gehandicaptenzorg Nederland) hebben afspraken gemaakt over geld en over andere zaken. Op het punt van geld: • De eenmalige uitkering van 1% die veel werknemers in december 2005 bij wijze van voorschot kregen uitbetaald, is een incidentele loonsverhoging. • Structurele loonsverhoging van 1,8% per 1 januari 2006 • Nog eens 1% structureel per 1 januari 2007. (De CAO zal lopen van 1 januari 2005 tot 1 april 2007.) • Eenmalige uitkering van 400 euro bruto (deeltijders naar rato) voor alle medewerkers in juni 2006. • Verhoging per 1 juli 2006 van de werkgeversbijdrage aan de IZZ (ziektekostenverzekering). • Afschaffing van de jeugdschalen per 1 juli (werknemers van 17 en 18 jaar gaan erop vooruit). • Autokostenvergoeding van 29 cent per kilometer voor iedereen, tenzij de instelling iets anders afspreekt met de ondernemingsraad. Niet financieel, maar ook belangrijk zijn de volgende afspraken: • Kwaliteit van arbeid komt op de agenda • Meer aandacht voor sociaal beleid, bijvoorbeeld een regeling traumatische ervaringen en rouwverwerking • Meer aandacht voor periodieke gesprekken en persoonlijke ontwikkeling van werknemers • Een project over competentiemanagement • Versterking medezeggenschap en positie ondernemingsraden (1 dag vakbondsverlof per jaar) • Geen verslechtering van de arbeidstijden • Geen aantasting van de 55+-regeling en leeftijdsdagen. Vakbonden AbvaKabo FNV en CNV Publieke Zaak melden trots: ‘Dankzij de inzet, vastberadenheid en het vertrouwen van vele leden, actiecomités en ondernemingsraden, heeft VGN daadwerkelijk een stap gezet naar een toekomstgerichte CAO. Het onderhandelaarsakkoord wordt dan ook positief aan de leden voorgelegd.’ De VGN meldt zuinig,‘blij’ te zijn met dit akkoord. ‘Hiermee komt een einde aan het onderhandelingstraject dat 16 maanden heeft geduurd.’ Nu’91 is boos omdat deze vakorganisatie werd geconfronteerd met een akkoord dat al rond was, en weigert ‘vooralsnog’ het te ondertekenen. Theater bevordert contact met buren Bewoners, begeleiders en buren van woonvorm de Moestuin in Groningen (Humanitas DMH) hebben afgelopen winter hard gewerkt aan een theaterproject, met als doel de sociale integratie te bevorderen. Mensen met een verstandelijke beperking en hun buren gaven in de theatervoorstelling 'Het hart van de buurt' gestalte aan het verleden en het heden van hun wijk, en de ontmoeting met elkaar. De deelnemers repeteerden 15 weken lang elke zaterdagmiddag onder regie van Tine Collet. Zonder script speelde de regisseur in op de wensen en talenten van de deelnemers. Het resultaat: een bijzonder toneelstuk vol muziek, dans, zang en schilderkunst. De twee voorstellingen van 'Het hart van de buurt' vonden plaats in een uitverkocht Prinsentheater in Groningen. Dankzij het project is een hecht contact ontstaan tussen de bewoners van Moesstraat 50 en hun buren, die zich nu over en weer bij elkaar welkom weten. Hulphonden Minister Hoogervorst van Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer een brief geschreven over de vraag naar, en inzet van hulphonden. Dat zijn niet alleen blindengeleidehonden, maar ook honden die klusjes binnens- en buitenshuis doen voor motorisch gehandicapten. Sinds begin dit jaar zijn 19 nieuwe aanvragen gedaan. Volgens Hoogervorst is de vraag naar hulphonden moeilijk vast te stellen, omdat niet iedereen die een indicatie heeft gekregen, ook daadwerkelijk om een dier vraagt: ‘Van de 72 personen die vóór 1 januari 2006 beschikten over een geldig indicatiebesluit, hebben zich maar 21 aangemeld bij hun zorgverzekeraar. De cijfers zijn dus moeilijk te interpreteren. Ze geven het beeld dat er wel enige vertraging is in de afhandeling van aanvragen, maar dat de achterstand goed kan worden ingelopen.’ Kamerleden hadden ook gevraagd naar de stichting ‘De hond kan de was doen.’ Die heeft eerder financiële problemen gehad, en subsidie van het ministerie gekregen. Deze stichting bedingt volgens de zorgverzekeraars ‘een relatief hoge prijs voor de opleiding van een hulphond en verlangt betaling vooraf, in tegenstelling tot de andere hondenscholen. Om die redenen voelen de zorgverzekeraars er weinig voor de stichting te contracteren,’ aldus de bewindsman. De stichting Hulphond Nederland, de grootste leverancier van hulphonden (ongeveer 40 honden in 2005), heeft wèl contracten gesloten met zorgverzekeraars. Hoogervorst: ‘Ik wil nog eens benadrukken dat verzekerden die daartoe zijn aangewezen (die zijn geïndiceerd), recht hebben op een hulphond, een blindengeleidehond of een signaalhond. Zorgverzekeraars hebben de plicht aanvragen binnen een redelijke termijn af te handelen en de benodigde zorg te leveren. Een verzekerde kan bezwaar indienen bij zijn zorgverzekeraar bij afwijzing van een aanvraag of bij een onredelijk lange wachttijd.’ Pret-netwerk Vakbond CNV Publieke zaak zet netwerken op om plezier in het werk te vergroten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het aanpassen van je rooster, betere communicatie of werkoverleg, andere inzet van vrijwilligers. Ook in de gehandicaptenzorg moet zulke pret-netwerken komen. Bedoeling is dat er een netwerk op jouw instelling komt waar je met collega’s voorstellen bedenkt. Meer informatie op www.cnvpubliekezaak.nl. Persoonsgebonden budget werkvoorziening Het kabinet wil dat méér mensen in de sociale werkvoorziening met een persoonsgebonden budget voor begeleid werken, bij gewone werkgevers aan de slag gaan. Een wetsvoorstel van die strekking gaat naar de Tweede Kamer. Daarmee kunnen WSW-ers straks zelf een gewone werkgever aandragen die hun een werkplek wil aanbieden, en ook zelf bepalen wie voor begeleiding op de werkvloer zorgt. Voor gemeenten betekent het wetsvoorstel vereenvoudiging van het financieringssysteem en versterking van de verantwoordelijkheid voor het beleid.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!