Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 13/11

13 november 2006 Door de redactie Geen reacties

Sla maar raak Het jaarlijkse landelijke volleybaltoernooi voor werkers in de verstandelijk gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg, beleefde in Zutphen zijn tiende editie. In de wedstrijdklasse won het team van de Amerpoort de tweede prijs, in de recreatieklasse eindigde Binckhorst-team Sla maar raak als eerste. Foto:Zutphens persbureau Koopkracht daalt niet De koopkracht van mensen die in een awbz-voorziening wonen, zal in de toekomst niet dalen, heeft staatssecretaris Ross-van Dorp verzekerd. Die vrees bestond. De belastingaftrek wegens ziektekosten wordt in de toekomst bij het inkomen geteld, waardoor de eigen AWBZ-bijdrage zou stijgen, met als gevolg inkomstendaling. Dat is dus niet het geval, mensen mogen de belastingteruggave gewoon houden. Er wordt wel op gelet dat ze niet méér overhouden dan voorheen.   Meldpunt klachten over verkiezingen Op de dag van de verkiezingen en de dag erna (22 en 23 november), heeft de Chronisch zieken- en gehandicapten een meldpunt Klachten over de verkiezingen. Het gaat om de (on)toegangkelijkheid van het stemlokaal en de stemmachine, en om de (on)begrijpelijkheid van de voorlichting. Telefoon 030-291 66 96.   Parkeerkaart Met een gehandicaptenparkeerkaart moet de houder gratis en onbeperkt kunnen parkeren op openbare parkeerplaatsen. Tweede Kamerlid Marjo van Dijken (PvdA) heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Onhandige parkeerautomaten en per gemeente verschillende regels maken het nu vaak lastig of zelfs onmogelijk te parkeren als je een handicap hebt, of een gehandicapte vervoert.   Site voor betaalbare kunst Kunstzinnig.nl is een site met kunstzinnige creaties, gemaakt door amateurkunstenaars, autodidacten, hobbyisten en kunstenaars-in-opleiding. Adverteren op kunstzinnig.nl is kosteloos.   Polikliniek Spaarne Ziekenhuis Het Spaarne Ziekenhuis in Haarlem krijgt per 1 januari een polikliniek voor mensen met een verstandelijke beperking die geen cliënt zijn van een instelling. Twee jaar geleden is een vergelijkbare polikliniek in Leiden van start gegaan, en die draait met veel succes. Informatie Spaarne Ziekenhuis, afdeling communicatie, tel. 023-8908395.   Tog-regeling rijst de pan uit Steeds meer ouders van thuiswonende kinderen met handicaps maken gebruik van de tog-regeling. (Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen). De regeling bestaat sinds 1997, om ouders tegemoet te komen in de hoge kosten als gevolg van de handicaps. Aanvankelijk kwamen alleen kinderen met zowel ernstige lichamelijke als verstandelijke handicaps in aanmerking. Sinds 2000 geldt de regeling ook voor kinderen met alleen een verstandelijke, psychische of andere ontwikkelingsstoornis, of een chronische ziekte.  Stijging Gevolg van die wijziging is dat het aantal tegemoetkomingen enorm is gestegen. Het ministerie van sociale zaken liet onderzoek doen naar de groei van het aantal tog-uitkeringen. Het rapport is onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer. De totale doelgroep van de tog-regeling werd in 2000 geraamd op 27.000 gerechtigden. In april 2006 ontvingen ruim 38.000 ouders en verzorgers een tegemoetkoming. Vier verklaringen Volgens het rapport zijn er vier verklaringen: 1. De tog-regeling verkeert in een opbouwfase. Als de bevolking blijft groeien zoals hij deed, zullen in 2012 64.000 mensen van de regeling gebruik maken. 2. Het aantal kinderen met psychiatrische stoornissen neemt toe. Een belangrijk deel van de nieuwe toekenningen gaat naar kinderen met psychiatrische stoornissen als adhd en autisme. Die groei is ook zichtbaar in het speciaal onderwijs, bij de Wajong, en in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen. Volgens de onderzoekers worden dit soort stoornissen enerzijds beter erkend en herkend, anderzijds is er mogelijk een groeiende medicalisering van afwijkend, problematisch gedrag aan de gang. Verder is het lastig om bij de indicatie te bepalen hoe ernstig de stoornis is. 3. Toegenomen bekendheid. 4. Inkomenseffect. Een tog-uitkering bedraagt € 202,68 per kwartaal. Volgens het onderzoek zijn financiën de belangrijkste reden om een tegemoetkoming aan te vragen. De minister schrijft in een begeleidende brief dat hij meer onderzoek zal laten doen naar de stijgende instroom in allerlei regelingen voor gehandicapten. Het onderzoek naar de groei van de tog-regeling kostte € 61.642.-   Wel budget voor gvt-bewoners Mensen die in een gezinsvervangend tehuis wonen, en die naar een alternatieve dagbesteding willen, kunnen daarvoor een persoonsgebonden budget krijgen. Tot nu toe kwamen ze daarvoor niet in aanmerking. Zij ontvangen in hun woonhuis langdurige zorg in natura. Activerende en ondersteunende begeleiding krijgen zij, eveneens in natura, meestal in een dagverblijf.  Zorgboerderij Wie zorg in natura krijgt, heeft geen recht op een pgb. Als gevolg daarvan kunnen tehuis-bewoners overdag bijvoorbeeld niet naar een zorgboerderij. Dergelijke dagbestedingsprojecten worden namelijk uit persoonlijke budgets gefinancierd. Dit lastige verschijnsel wordt in 2008 opgelost, als de zorg gefinancierd wordt op basis van zorgzwaarte. In de tussentijd mogen zorgkantoren nu dus wel een persoonsgebonden budget toekennen aan gvt-bewoners die gebruik willen maken van alternatieve dagbesteding. Meer informatie op de website van het college voor zorgverzekeringen: http://www.pgb.cvz.nl   Aanbesteding gaat niet door Acht gemeenten in Friesland hebben de aanbesteding van de huishoudelijke zorg ingetrokken. Honderden werknemers van Thuiszorg Het Friese Land behouden daardoor hun werk en arbeidsvoorwaarden. Volgens een regionale vakbondsbestuurder hebben de felle protesten van bonden en werknemers indruk gemaakt op de gemeenten. Weerloos en verkracht De EO zendt binnenkort een documentaire uit over seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Dinsdag 14 november om 23.07 uur (Nederland 2).   Prijs voor Ross Staatssecretaris Ross-van Dorp heeft de Philadelphia Award 2006 gekregen, vanwege haar betrokkenheid bij en inzet voor mensen met een beperking. Ross, in haar dankwoord: “Het is mijn diepgewortelde persoonlijke overtuiging dat mensen met een beperking er gewoon bijhoren en net als iedereen de kans moeten krijgen hun persoonlijkheid en talenten te ontplooien”. De staatssecretaris droeg de prijs mede op aan alle professionals en vrijwilligers in de gehandicaptenzorg, want: "Zij doen dagelijks het échte werk".              

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!