Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 12 juli 2007

12 juli 2007 Door de redactie Geen reacties
Nieuwe opleiding meervoudige handicaps Er komt een nieuwe opleiding voor begeleiders van mensen met ernstige meervoudige beperkingen In januari 2008 start in Utrecht een opleiding voor begeleiders van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Volgens de initiatiefnemers, platform Emg en postacademisch onderwijs Gitp, komen de behoeftes van de begeleiders van deze mensen in de bestaande opleidingen nauwelijks aan bod. De nieuwe opleiding is bestemd voor zorgcoördinatoren, persoonlijk begeleiders en leerkrachten van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Ze moeten beschikken over een hbo werk- en denkniveau. De opleiding duurt een jaar, en omvat zeven modulen. Er zijn in totaal twintig opleidingsdagen. De thema’s van de modulen zijn: de betekenis van ernstig meervoudige beperkingen voor iemands leven interpreteren en begrijpen van gedrag communicatie activering en ontwikkelingsstimulering medische aspecten en verzorging methodisch werken en zorgplanning omgaan met ouders Informatie bij Paul Engelen, cursusmanager GITP PAO, 0343-556790, paul.engelen@gitp.nl     Integreren is niet gemakkelijk Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking wonen in de samenleving. Ook, maar in mindere mate, werken verstandelijk gehandicapten in gewone bedrijven en nemen zij deel aan reguliere vrijetijdsactiviteiten. Toch wonen, werken en recreëren de meeste vooral samen met andere verstandelijk gehandicapten, familie, of hulpverleners. Volgens de makers van het Nivel-rapport Anders, of toch niet? is het voor verstandelijk gehandicapte mensen niet altijd gemakkelijk om zich in de huidige samenleving te voegen. Zij interviewden 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking. De onderzoeksvraag was <in hoeverre en hoe nemen mensen met een verstandelijke beperking deel aan de samenleving, en wat vinden zij daarvan.> Weliswaar wonen bijna negen van de 10 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking in een gewone woonwijk en niet op instellingsterrein, 61% woont daar wel samen met andere gehandicapten. Verder hebben negen van de 10 ondervraagden op hun werk te maken met collega’s met een verstandelijke beperking. Bijna de helft van de mensen die bij een gewoon bedrijf werkt (18%), heeft collega’s met een verstandelijke beperking. En meer dan de helft van de mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking gaat in zijn vrije tijd wel eens naar activiteiten die speciaal voor hen zijn georganiseerd. Liever niet Een deel van de ondervraagden wil graag omgaan met mensen zonder verstandelijke beperking. Anderen geven er de voorkeur aan om te wonen, werken en recreëren met andere mensen met een verstandelijke beperking. 63% wil geen werk of dagactiviteiten met mensen zonder een verstandelijke beperking, 13% twijfelt, door onzekerheid over hun eigen werktempo en het aankunnen van werkdruk. En door de vraag of ze zich prettig zullen voelen tussen collega’s zonder beperking. Zij nemen deel aan speciaal georganiseerde vrije tijdsactiviteiten omdat zij zich daar veilig voelen, en zich verbond weten met anderen die er ook komen Ook de activiteiten (bijvoorbeeld leren voor jezelf op te komen) vinden ze prettig, en het feit dat er begeleiding is. Voor verbetering vatbaar De onderzoekers vragen zich af of het goed is te streven naar zoveel mogelijk participatie. In hoeverre iemand gehandicapt is, wordt mede bepaald door zijn omgeving. Dat is één van de redenen waarom de meeste mensen met een verstandelijke beperking nog steeds liever werken en recreëren met andere gehandicapten. Zij concluderen dat de manier waarop mensen worden geholpen om aan de samenleving mee te doen, voor verbetering vatbaar is, en dan vooral op de terreinen dagbesteding en recreatie. De meeste ondervraagden hebben maar een klein sociaal netwerk. Ongeveer 44% voelt zich wel eens eenzaam. Mensen die alleen wonen voelen zich niet vaker eenzaam dan mensen die met anderen samenwonen. Criteria Voor een deel van de geënquêteerden is met het alleen wonen een droom in vervulling gegaan, anderen valt het tegen, vooral vanwege te weinig sociale contacten. Een goedkoop huurhuis in een minder goede of drukke buurt maakt integratie niet makkelijker. Volgens de onderzoekers moeten er criteria worden opgesteld waaraan een woonomgeving moet voldoen wil deelname aan de samenleving een succes worden. Anders of toch niet? Deelname aan de samenleving van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking. Door Mieke Cardol, Marieke Speet en Mieke Rijken. Te downloaden op www.nivel.nl .   Megafusie van Philadelphia Zorg Een wooncorporatie en twee grote zorgorganisaties, waaronder Philadelphia Zorg, hebben besloten te fuseren tot de grootste maatschappelijke onderneming in Nederland. Philadelphia Zorg is sinds maart in onderhandeling met Evean Groep en Woonzorg Nederland. Als de fusie – volgens plan in januari  2008 – rond is, bundelt het drietal een groot aantal activiteiten: zorg voor verstandelijk gehandicapten, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg en een landelijk netwerk van woonvoorzieningen voor ouderen. Het wordt een gigantische organisatie die in het hele land werkt. Evean werkt in 193 gemeenten, Woonzorg Nederland in 180, en Philadelphia Zorg exploiteert 775 woonlocaties. De nieuwe landelijke organisatie krijgt de naam Benjamin, en heeft omzet van 1,2 miljard euro. Er werken dan ongeveer 34.000 mensen. De drie deelnemende organisaties willen fuseren om meer kleinschalige en vernieuwende vormen van wonen en zorgverlening te kunnen ontwikkelen. De fusie is aangemeld bij de Nma (Nederlandse mededingingsautoriteit), en bij het ministerie van Volkshuisvesting. Die moeten hun goedkeuring nog verlenen.  Ipse en De Bruggen willen samen Bestuursleden van de Zuid-Hollandse stichtingen Ipse en De Bruggen hebben een verklaring ondertekend dat ze willen samenwerken. In december 2007 moet duidelijk zijn of de samenwerking zal lukken.   Studenten Spd naar Indonesië Zestien studenten en één docent van de opleiding Sociaal pedagogische dienstverlening van de Haagse hogeschool zijn voor twee weken naar Indonesië vertrokken om internationale ervaring op te doen. De groep gaat op bezoek bij revalidatiecentra, een dagopvang voor lichamelijk gehandicapten, een blindeninstituut en een stichting voor autisten. De studenten zullen allerlei activiteiten voor de cliënten organiseren. Ook is het plan twee visvijvers aan te leggen voor de bewoners van een huis voor lichamelijk gehandicapten in Yogyakarta. Met deze visvijvers kunnen de bewoners vissen kweken voor eigen gebruik, en vis venten op straat, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnenvoorzien. De studiereis wordt gesponsord  door de Haagse hogeschool en Xplore, een subsidieprogramma voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Volg de studenten tijdens hun studiereis op www.stuvee.nl/takecare .   Prijzen zorgzwaartepakketten De Nederlandse zorgautoriteit (Nza) heeft de maximumprijzen voor zorgzwaartepakketten berekend. De cijfers komen veel hoger uit dan de nu beschikbare budgetten.  Met de voorlopige prijzen voor de zorgzwaartepakketten kunnen zorgaanbieders een inschatting maken van de financiële gevolgen van de zorgzwaartebekostiging.De gegevens staan in het rapport 'Indicatieve prijzen zorgzwaartepakketten’ van de Nza.  Daarin staat dat er een aanzienlijk verschil is tussen de kostprijzen van de zorgzwaartepakketten en de nu beschikbare budgetten. De Nza onderzoekt hoe dat kan. Het Centraal indicatieorgaan zorg (Ciz) is nog bezig de gegevens van cliënten te controleren die zorgorganisaties hebben ingediend. Op basis van de uitkomst stelt de NZa komend najaar de definitieve prijzen vast. De nieuwe bekostiging gaat uit van de zorgbehoefte van de cliënt en niet van de beschikbare zorg. De Nza verwacht dat de meeste cliënten de zorg zullen krijgen waarvoor ze zijn geïndiceerd. Voor een klein percentage cliënten die extreem zware of bijzondere zorg nodig hebben, ontwerpt de Nza nog een regeling. Zie www.nza.nl.   Bezuinigen voor een menswaardig bestaan  Staatssecretaris Jet Bussemakers is niet van plan alle ondersteunende begeleiding af te schaffen. In haar weblog op de site van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport schrijft Bussemakers: “Bezuinigen is niet leuk. Zeker niet als het om ouderen- en gehandicaptenzorg gaat. Dat neemt niet weg dat ik overtuigd ben van de noodzaak iets te doen aan de spectaculaire groei van de Awbz, zoals de stijging van veertig procent van de aanspraken op ondersteunende begeleiding. Dat kan niet alleen een gevolg zijn van de toenemende vraag naar zorg door de vergrijzing. Er lijken vele andere oorzaken mogelijk, zoals de overheveling van de huishoudelijke hulp van Awbz naar gemeenten. Een oorzaak ligt misschien ook in de weinig afgebakende indicatie, waardoor vele taken, van boodschappen service tot huiswerkbegeleiding, nu onder de Awbz vallen. Op Prinsjesdag komen de definitieve voorstellen, maar natuurlijk ga ik niet alle ondersteunende begeleiding afschaffen; voor gehandicapten kan die begeleiding het verschil maken tussen een geïsoleerd of een menswaardig bestaan. De ongerichte groei moet bestreden worden, om de zorg voor de meest kwetsbaren op termijn te kunnen garanderen. Het gaat dus niet om bezuinigen als doel, maar om het toekomstbestendig maken van de Awbz.” Zie www.minvws.nl .   Zorg moet gebouwen zelf financieren  Vanaf 2009 zijn zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor investeringen in gebouwen. De lasten ervoor worden onderdeel van de tarieven van de instellingen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Klink en staatssecretaris Bussemaker mee ingestemd. Zorginstellingen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun kapitaallasten, krijgen een economische prikkel om beter in te spelen op de zorgbehoefte van de individuele patiënt en zorgvuldig om te gaan met investeringen, vindt het kabinet. Het kabinet beslist begin 2008 definitief  over de invoering van integrale tarieven voor AWBZ- en ggz-instellingen. Zie www.minvws.nl.   Werknemers  halen heftruckcertificaat Drie medewerkers met een verstandelijke handicap hebben hun heftruckcertificaat gehaald.  Hun werkgevers wilden graag dat zij spullen konden verplaatsen met de heftruck. Rudie van Assen, Peter Geertsma, Robin Dolfing en Klaas de Jong volgden daarom een cursus heftruckrijden bij Edunoord in Heerenveen. Samen met medewerkers van zorgorganisatie Talant heeft Edunoord de leermethode visueler gemaakt voor de studenten. Een vaste docent herhaalde veel. Ook was de jobcoach van Begeleid werken steeds aanwezig en hielp hij bij het vertalen van theorie naar praktijk. De eerste drie cursisten hebben nu hun certificaat ontvangen, met daarbij de aantekening dat zij niet onder druk mogen werken. Klaas de Jong is door omstandigheden niet geslaagd voor zijn praktijkexamen, dat hij mogelijk later nog eens zal afleggen. 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!