Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 12/05

12 mei 2005 Door de redactie Geen reacties
Geen extra plaatsen nodig voor ouderen Minister Hoogervorst van VWS verwacht niet, dat er de komende jaren meer plaatsen in instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg nodig zijn door de vergrijzing. Het Sociaal en cultureel planbureau heeft onderzoek gedaan naar de vraagontwikkeling tot 2020. Het rapport verschijnt binnenkort. Volgens de bewindsman blijkt daaruit dat ‘de omvang en samenstelling van de doelgroep ernstig verstandelijk gehandicapten die een beroep doen op verblijf, in de onderzochte periode nauwelijks veranderen.’ Soos voor homo- en biseksuelen in Rotterdam Op 5 juni start in Rotterdam een soos voor verstandelijk gehandicapten met homoseksuele of biseksuele gevoelens. De soos heet OOXO, en is voor mensen uit Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Het is een samenwerkingsproject van COC Rotterdam, COC Gouda en VTV Midden-Holland. Elke eerste zondag van de maand kunnen mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking terecht in café Praag van het COC Rotterdam, Schiedamsesingel 175, van 15 tot 19 uur. Ze kunnen er met elkaar praten, spelletjes doen, dansen, naar muziek luisteren en eten. Ook komen er speciale programmamiddagen en uitstapjes. Deelnemers en vrijwilligers kunnen informatie krijgen bij het COC, telefoon 010-4141555, e-mail: ooxo@cocrotterdam.nl, of bij stichting Vrije tijd en vorming Midden-Holland (VTV), telefoon 0182-527566, e-mail e-mail:ooxo@vtvmiddenholland.nl. Bonussen afgeschaft? Een commissie onder voorzitterschap van de vroegere staatssecretaris van VWS, Hans Simons, vindt dat leden van directies en raden van toezicht in de zorg geen bonussen meer uitgekeerd moeten krijgen. Prestaties zijn in onze sector veel lastiger te meten en dus te belonen, dan in de industrie. De vereniging van toezichthouders in de zorg heeft om het advies gevraagd. Arbeidsinspectie onderzoekt thuiszorg De Arbeidsinspectie onderzoekt of werknemers in de thuiszorg veilig en gezond werken. Tot het eind van het jaar bezoeken inspecteurs achthonderd locaties. Het ziekteverzuim in de thuiszorg is hoog, vooral doordat het werk zwaar is: slechte lichaamshouding, veel tillen. Zes jaar geleden hebben overheid, werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over de aanpak van lichamelijke belasting, werkdruk en veiligheid (Arbo-convenant). De Arbeidsinspectie heeft de sector tijd gegund om die afspraken door te voeren, en nauwelijks gecontroleerd. Nu moet blijken of het Arbo-convenant functioneert. De inspecteurs letten vooral op de lichamelijke belasting bij huishoudelijk werk, verzorging en verpleging. Zij komen ook bij cliënten thuis. Verder onderzoekt de Arbeidsinspectie of er maatregelen zijn genomen om de veiligheid te vergroten en agressie en geweld te verminderen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!