Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 1 oktober 2007

1 oktober 2007 Door de redactie Geen reacties
Extra geld voor zorgintensieve cliënten Stichting de Twentse zorgcentra heeft de noodklok geluid over onvoldoende budget voor mensen die veel zorg nodig hebben. Staatssecretaris Bussemaker van Vws heeft extra geld beschikbaar gesteld. Op de Losserhof in Losser en in andere voorzieningen van de Twentse zorgcentra zijn veel bewoners met een grote zorgvraag. Hun probleemgedrag of hun combinatie van handicaps vereist intensieve begeleiding. De instelling heeft daarvoor extra budget, op grond van speciale zorgplannen in overleg met Cce (Centrum voor consultatie en expertise). Dit jaar dreigde er een ernstig tekort te ontstaan, en bestuurder Hans van der Molen trok aan de bel. Hij schreef staatssecretaris Bussemaker van Vws een brief, waarin hij uitlegt hoe de financiële zaken er in Twente voor staan. Van der Molen stelde: ‘Mijn instelling bezwijkt onder de hoeveelheid zorgintensieve cliënten.’ Van de totaal 900 bewoners zijn dat er 150. Volgens de Twentse zorgcentra en het zorgkantoor zijn de gelden voor de bijzondere zorgplannen magerder dan vroeger. Dat levert een tekort op van 3 miljoen euro per jaar, becijfert Van der Molen.Resultaat van de Twentse actie is, dat er meer geld beschikbaar komt. Bussemaker heeft vrijwel onmiddellijk 10 miljoen euro extra uitgetrokken voor intensieve zorg.   Misbruikte pleegvader: ontucht met pleegkinderen Een inwoner van Bakel is veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en terbeschikkingstelling, wegens ontucht met zes verstandelijk gehandicapte pleegkinderen.De man heeft regelmatig pleegkinderen in huis gehad via de Willam Schrikker groep, een voogdij-instelling voor gehandicapte kinderen. Een aantal van die jongens (wellicht allemaal, maar dat is niet juridisch bewezen) is jarenlang seksueel misbruikt en anderszins mishandeld. De dader had veel kinderporno in zijn bezit.Volgens de rechter lijdt de voormalige pleegvader, die pedoseksueel is, aan ‘een persoonlijkheidsstoornis met antisociale en obsessief compulsieve trekken.’ Bovendien had hij nog last van een ‘pervasieve ontwikkelingsstoornis’ in zijn jeugd. Hij is zelf als kind seksueel misbruikt. Hij kan volgens het vonnis ‘pathologisch liegen’ en heeft geen gewetenswroeging.De kans op herhaling van zijn misdrijven is ‘heel groot. Betrokkene heeft jarenlang verschillende kinderen seksueel misbruikt en is al eerder daarvoor in opspraak geweest. Toch heeft het zo kunnen lopen dat een en ander is geseponeerd en betrokkene er ondanks de begeleiding vanuit de jeugdzorg en voogdijvereniging, opnieuw mee is begonnen; en wel op zeer omvangrijke schaal. Daarbij speelt de voortreffelijke intelligentie een grote rol. Immers, hij kan juist door die intelligentie zo liegen dat er niet gemakkelijk doorheen te prikken valt.’‘Behandeling is absoluut nodig om de kans op recidive, die sowieso al hoog is, te helpen verkleinen.’ De dader heeft geen schuldgevoelens en kan zich onvoldoende inleven in anderen. Hij was kortom zeer ongeschikt als pleegouder, maar kon dat verbergen. Hij zal tijdens zijn terbeschikkingstelling behandeld worden.    Beperking Wajong, liever werk De regering wil dat minder mensen een Wajong-uitkering krijgen (voor jonggehandicapten).Minister Donner van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft voorgesteld dat jongeren die nog kans hebben op werk, voortaan niet automatisch voor Wajong in aanmerking komen op hun 18e. Want zitten zij eenmaal in die regeling, dan is het lastig om door te stromen naar betaald werk. Mensen van wie op hun 18e wordt vastgesteld dat zij geen enkele kans hebben op betaald werk, blijven hun uitkering krijgen. Anderen kunnen later alsnog in aanmerking komen. Op het ogenblik zijn er ruim 160.000 mensen met een Wajong-uitkering, en als het beleid niet verandert zal dat aantal rond het jaar 2040 verdubbeld zijn. Een van de manieren om mensen met een handicap aan werk te helpen, is gebruikmaking van geld uit het Europees sociaal fonds. Dit jaar is al voor ruim 130 miljoen euro subsidie toegekend aan projecten in Nederland. Voor heel 2007 is 180 miljoen euro beschikbaar. De projecten moeten voor 60% uit andere middelen worden gefinancierd. Het Nederlandse Esf-programma richt zich vooral op mensen die moeilijk aan de slag komen. Van de toegekende 130 miljoen euro gaat ongeveer 12 miljoen naar gemeenten voor de reïntegratie van werkzoekenden. Verder is 24 miljoen euro bestemd voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met weinig kansen op werk.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!