Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 1/2

1 februari 2006 Door de redactie Geen reacties
Opgepakt wegens fraude Drie mensen zitten in hechtenis op verdenking van fraude in de gehandicaptenzorg. Samen met vier anderen hebben ze 22 miljoen euro verduisterd. Ze sloten leningen af op naam van zorgaanbieders, en staken het geld in eigen zak. Een van de nog vastzittende verdachten heeft een tijd op het ministerie van VWS gewerkt. De fraude heeft plaatsgevonden in 2002 en 2003. WMO uitgesteld De Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO, wordt niet halverwege dit jaar ingevoerd, zoals staatssecretaris Ross van VWS wilde. Op aandringen van de Tweede Kamer gebeurt dat pas per 1 januari 2007. Over de vele ingediende wijzigingsvoorstellen op het ontwerp van de WMO, moet de Kamer nog stemmen. Test zorgzwaarte Er komen pilot-projecten om te toetsen hoe de nieuwe bekostiging van de intramurale zorg in de praktijk uitpakt. Sinds 1 januari geldt een nieuw systeem, de zorgzwaartebekostiging. Cliënten krijgen begeleidings-uren, met de daaraan gekoppelde financiën, toegewezen afhankelijk van hun zorgbehoefte. Tot nu toe krijgt een instelling een bedrag per cliënt, los van hoeveel zorg hij nodig heeft. Met ingang van volgend jaar moet de indicatiestelling naar zorgzwaarte plaatsvinden, het systeem moet dan in werking zijn. Het ministerie wil, op basis van de pilots, in september een besluit nemen over de verschillende zorgzwaartepakketten. Groepsleiders en ouders communiceren via internet Stichting Syndion in Gorinchem start met een project ‘snelle digitale communicatie tussen groepsleiding en ouders.’ Daaraan werken ook de werkgroep MCG van oudervereniging PhiladelphiaSupport, en de stichting ParnasSys beheer mee. ParnasSys heeft voor het basisonderwijs een leerlingvolgsysteem ontwikkeld. Dat is nu geschikt gemaakt voor Syndion. De verslagen van groepsleiders worden direct opgeslagen in het systeem. De ouders hebben daar inzage in, en kunnen er via internet op reageren. Acties voor CAO Omdat er nog steeds geen CAO is, en de onderhandelingen stil liggen, hebben de vakbonden in de gehandicaptenzorg veel acties ondernomen. Bij stichting de Driestroom, in ondermeer Arnhem, Elst en Nijmegen, zijn werkonderbrekingen van een half uur gehouden. Op 30 januari en 1 en 2 februari vonden acties plaats in Drenthe, Friesland en Groningen. Bij het hoofdkantoor van Talant in Heerenveen boden werknemers zakjes gebakken lucht aan, en houtjes om op te bijten. In Tjallingahiem in Leeuwarden werden flyers uitgedeeld. Bij Van Boeijen in Assen konden mensen snert eten onder het motto: Snert is lekker, snert is fijn, maar onze CAO hoeft geen snert te zijn. Poortacties vonden plaats bij Icare de Trans in Rolde, Nooitgedacht en Emmen, en bij Opmaat in Bedum. Op Hoeve Boschoord in Boschoord was ook een flyer-actie, en bij de Leite in Assen stuurde het actiecomité informatie en nieuwsbrieven terug aan werkgeversvereniging VGN. In Groningen kwam het actiecomité bij het hoofdkantoor van stichting Novo aan met een kerkklok: de noodklok werd geluid om de directie wakker te schudden. Nieuwe beroepenstructuur Er is een nieuwe beroepenstructuur ontworpen voor de sectoren zorg en welzijn. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben die aangeboden aan staatssecretaris Ross van VWS. Er zijn nu twee beroependomeinen: Verpleging en verzorging, en het Sociaal-agogische domein. Het overlappende gebied wordt getypeerd als Maatschappelijke zorg. De gehandicaptensector neemt een tussenpositie in. Ook mensen die zorg nodig hebben, moeten immers kunnen deelnemen aan de samenleving. Er worden vier beroepsniveaus onderscheiden in de structuur, die is opgesteld door het NIZW. Meer informatie op www.beroepenzorgenwelzijn.nl. Vrijwilligerswerk Op de nieuwe website www.nietvoorniks.nl kunnen jongeren een stageplek of vrijwilligerswerk vinden, om studiepunten te verdienen. Wie actief is bij scouting, een voetbalclub, een buurthuis of kindervakantiewerk, kan daarvoor van zijn school wellicht studiepunten krijgen. Op de website staat een overzicht van stageplaatsen en ervaringen. Steeds meer scholen willen leerlingen ‘belonen’ voor vrijwilligerswerk, met studiepunten of vrijstellingen voor stage-uren. Op www.nietvoorniks.nl staat een overzicht van deelnemende scholen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren