Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 09/03

10 maart 2005 Door de redactie Geen reacties
PGGM wil vervroegd pensioen behouden Pensioenfonds PGGM, waarbij werknemers in de gehandicaptenzorg zijn aangesloten, wil dat de mogelijkheid van vervroegd pensioen in de toekomst blijft bestaan. PGGM wil in CAO’s afspreken dat werknemers bijvoorbeeld op 62-jarige leeftijd kunnen stoppen met werken. Het pensioenfonds wil dat financieren via de nieuw in te voeren levensloopregeling. Mensen kunnen daarmee maximaal drie verlofjaren sparen. Maar het fonds wil ook dat er meer mogelijkheden komen om te blijven werken na je 65ste. Het PGGM-bestuur in ontevreden over het uitlekken van het plan (in de Volkskrant), dat intern nog besproken wordt. Het verklaart: ‘PGGM pleit al langere tijd voor mogelijkheden om langer door te werken, of eerder te stoppen dan de officiële pensioenleeftijd. Dat zou een individuele keuze moeten zijn voor werknemers.’ En: ‘Doordat PGGM in 1999 is overgegaan van VUT (omslag-systeem) naar prepensioen (kapitaaldekking), is de gemiddelde uittreedleeftijd in de sector al opgeschoven van 60 naar 62 jaar. De voorstellen die nu worden besproken, doen de gemiddelde uittreedleeftijd verder opschuiven. Van een substantiële verlaging van deze leeftijd door de levensloopregeling zal naar verwachting geen sprake zijn.’ PGB mag op school Ouders hebben hun rechtszaak tegen een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) gewonnen. Zij hebben voor hun zoon, Bastian de Bruijn, een persoonsgebonden budget waarvan extra begeleiding op school wordt betaald. De Herman Broerenschool in Delft vindt dat dat niet past in hun manier van werken. De directeur wilde dat Bastian van de school af zou gaan. Wie niet zonder extra hulp kan, past niet in het zmlk-onderwijs, zo leek zijn redenering (zie de KLIK-rubriek Recht en krom van februari). De rechtbank in Den Haag is het daarmee niet eens: Bastian heeft een indicatie voor het zmlk-onderwijs, dus moet daar toegelaten worden. Maar de inzet van extra begeleiding moet wel passen in de manier van werken op de school. Ouders en leerkrachten moeten dus met elkaar overleggen hoe ze dat in het vat gieten. De school moet de persoonlijk begeleider van Bastian toelaten, op straffe van een dwangsom. De extra hulp moet passen ‘binnen de kaders van het plan van aanpak/handelingsplan van Bastian voor het schooljaar 2004-2005.’ Veel informatie en alle stukken van de rechtszaak zijn te vinden op www.bastiandebruijn.nl. Moslimkinderen thuis gehouden Volgens de Rotterdamse wethouder Bolsius zijn er nogal wat islamitische ouders die hun gehandicapte kind thuis houden, uit angst dat zij de ouderlijke macht verliezen. Zij maken minder gebruik van 24-uurs-zorg en van vervoersvoorzieningen. Mee Rotterdam (sociaal-pedagogische dienst) bevestigt dit probleem, maar vindt het lastig om met deze ouders in contact te komen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!