Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 02/06

2 juni 2005 Door de redactie Geen reacties
Betere zorg belonen Zorgaanbieders moeten gedwongen worden om vernieuwingen die hun waarde hebben bewezen, sneller toe te passen. Dat adviseert de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg in zijn advies ‘Van weten naar zorg’. De ene zorgverlener voert verbeteringen snel in, de andere blijft een achterhaalde werkwijze toepassen. De eerste zou moeten worden beloond, en de laatste gestraft. Het ministerie beperkt zich ertoe zorgorganisaties informatie te geven over bewezen verbeteringen. Als er een schaap over de dam is, volgende de anderen vanzelf, is de gedachte daarachter. De RVZ vindt dat het ministerie wel wat meer druk mag uitoefenen door goede zorgverleners extra geld toe te kennen, en de slechte juist minder geld te geven. Hele slechte moeten desnoods maar failliet gaan. Kijk op www.rvz.net Je kunt zelf trouwens een prijs winnen met vernieuwende zorg: De Nationale Zorgvernieuwingsprijs wordt dit jaar uitgeloofd voor een project dat de eenzaamheid in de Nederlandse samenleving helpt aanpakken. Daar hebben werkers in de gehandicaptenzorg vast wel mooie projecten voor bedacht. Het mooiste plan wint 70.000 euro, om het uit te voeren. Criteria en het inschrijfformulier staan op www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl. Zonmw, telefoon 070-3495111. Wet maatschappelijke ondersteuning ingediend De omstreden Wet maatschappelijke ondersteuning is 31 mei als voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de WMO hoopt de overheid de kosten voor gezondheidzorg en welzijn binnen te perken te houden. Dat moet gebeuren door een deel van de verantwoordelijkheid bij de gemeentes neer te leggen, en de burgers te bewegen tot het zoveel mogelijk oplossen van hun eigen problemen. Nogal wat voorzieningen die nu nog uit de AWBZ worden betaald, moeten overgeheveld naar de WMO. De bedoeling is dat de wet in 2006 wordt ingevoerd. Het ministerie heeft een website geopend over de invoering van de WMO: http://www.invoeringwmo.nl/ Daar kunnen mensen vragen stellen, commentaar geven en er zijn voorbeelden te vinden. CAO-onderhandelingen opgeschort Op verzoek van de vakbonden zijn de onderhandelingen over de CAO gehandicaptenzorg (die op 24 en 26 mei begonnen) opgeschort tot half augustus. De werknemersorganisaties zien de voorstellen van de werkgevers voor het afschaffen van de 55+ regelingen, versobering van wachtgeld en verruiming van inzet van werknemers niet zitten, evenmin als de voorstellen tot loonsverhoging. De bonden gaan eerst vragen wat hun leden van de voorstellen vinden. Leerlingenvervoer Hoe (on)tevreden bent u over het vervoer van schoolgaande kinderen? Sinds kort kunt u dat meten met de Kwaliteitsmeter leerlingenvervoer. Doel van deze op CD-rom vastgelegde kwaliteitsmeter is verbetering van het leerlingenvervoer. De vragenlijst gaat over de bereikbaarheid van de gemeenten, de manier waarop de gemeente de ouders helpt, reistijd, veiligheid, of een kind op tijd wordt opgehaald, de rijstijl of het gedrag van de chauffeur en de klachtafhandeling. De cd-rom is te bestellen via leerlingenvervoer@cg-raad.nl, en is gratis voor adviesraden leerlingenvervoer, ouders, scholen en belangenorganisaties. Gemeenten, vervoerbedrijven, adviesbureaus en anderen betalen 100 euro. Groeiende spaartegoeden Zorginstellingen hebben vorig jaar weer meer geld gespaard. Het College tarieven gezondheidszorg meet elk jaar de spaarcenten van instellingen in de gezondheidszorg. Vooral ‘care’-organisaties werden rijker: hun gezamenlijke vermogen bedraagt bijna 1,7 miljard euro. Het vermogen nam in 3 jaar tijd met de helft toe. Maar 6 van de onderzochte instellingen (0,4 % van 847. Er zijn er 1670) staan rood. Vier daarvan zijn verzorgingshuizen. Alle andere instellingen zetten elk jaar een groter deel van hun budget op de bank. Tweede Kamerlid Smits (PvdA) heeft staatssecretaris Ross-van Dorp gevraagd wat ze tegen de groeiende vermogens denkt te doen. Villabewoners staken verzet Bewoners van de Sittardse villawijk de Kollenberg zijn opgehouden met hun acties tegen de komst van verstandelijk gehandicapte buurtgenoten. Mantelzorgopleiding In mei is de eerste opleiding tot mantelzorgmakelaar begonnen. De post-hbo-opleiding duurt negen maanden. Hij is bedoeld voor professionals die mantelzorgers ondersteunen. De opleiding wordt vergoed uit de AWBZ. Kijk op www.mantelzorgmakelaar.nl. Europese kunst De Europese commissie in Brussel heeft het project ‘Polanen toen en nu’ uitgeroepen tot internationaal cultuurproject met de naam ‘Art without borders.' In ‘Polanen toen en nu’ werken kunstenaars samen met verstandelijk gehandicapten. Kunstenaars en mensen met een verstandelijke beperking uit Litouwen, Bulgarije, Griekenland, Finland en Nederland doen hetzelfde in ‘Art without borders’. Vanaf september 2005 reist een expositie van hun gezamenlijke kunstwerken door de deelnemende landen. Het werk van het Nederlandse project is te zien in Delft, World Art Delft, www.worldartdelft.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!