Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 01/12

1 december 2006 Door de redactie Geen reacties
Zwembad dicht Het zwembad van intramurale instelling de Lathmer (stichting Zozijn) in Wilp, dreigt gesloten te worden. Daarmee zou het financiële tekort van de stichting teruggedrongen worden. Fysio- en ergotherapeute Janine Molenkamp startte een handtekeningenactie. Een petitie, door bijna 1.000 mensen ondertekend, werd aangeboden aan de regiodirecteur. Zowel medewerkers van de Lathmer als verwanten van bewoners zijn fel tegen sluiting. Maar volgens regiodirecteur Hans Wolfert biedt het ‘gewone’ zwembad in het naburige Twello een goed alternatief. Het therapeutisch vlinderbad in Wilp blijft in elk geval in stand voor cliënten die dat op basis van een behandelingsvraag nodig hebben.   Kerstboomversieringen in Berlijn De kerstboom in het Duitse parlement, de Bondsdag, hangt vol met versieringen die zijn gemaakt door mensen met een handicap. In de foyer van de Rijksdag staat een boom met handgemaakte opsmuk.   Op de foto de vice-voorzitter van de Bondsdag (derde van rechts), met links naast haar een vertegenwoordigster van de Duitse belangenvereniging Lebenshilfe. Vice-voorzitter Gerda Hasselfeldt bedankte namens alle parlementsleden: “Lebenshilfe is hiermee een lichtend voorbeeld voor de deelname van alle mensen aan onze samenleving. En wij moeten altijd weer vragen: Doen wij alles voor gehandicapte mensen die onze hulp nodig hebben? De kerstboomversiering wordt elk jaar door Lebenshilfe geleverd. Dit jaar komt hij uit de Lebenshilfe werkplaats in Niedersachsen. Foto Bundestag   Bundeling nachtzorg In steeds meer gebieden wordt de nachtzorg voor mensen met een verstandelijke handicap gecombineerd met die voor andere doelgroepen. Op die manier is de zorg efficiënter en goedkoper. In Salland werd halverwege dit jaar gestart met twee ambulante verpleegkundige teams voor cliënten van thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. In Baarn/Soest draait vanaf 1 december een ambulant nachtteam van Amerpoort en Zorgpalet (ouderenzorg). Vanuit Amerpoort rijdt een verpleegkundige rond, die geplande zorg biedt en ingaat op alarmoproepen. Ideaal: snoezelruimte De ouders van Giel van Ingen, een 13-jarige jongen met Down syndroom, hebben de idealen-wedstrijd van dagblad Trouw gewonnen. De krant stelt 20.000 euro beschikbaar voor het door lezers uitverkoren ideaal: een snoezelkamer in woonproject De Daniël in Nijmegen. De voormalige Daniëlskerk wordt door stichting de Driestroom verbouwd tot kinderwooncentrum. Het wordt de opvolger van Peter Pan, een kinderhuis dat uit zijn voegen is gegroeid. Op de website van Trouw is meer te lezen over dit project, en een videoreportage te zien. Kijk op http://idealen.headline-interactive.nl/home/index.php.   Arbeidstijdenwet De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet. Er komen minder regels voor het aantal uren dat je per week mag werken, en voor nachtarbeid. De regel blijft, dat een nachtdienst niet langer mag zijn dan 10 uur. Ook het aantal nachtdiensten blijft beperkt: per 16 weken maximaal 36 diensten waarvan zeven achter elkaar. Bij CAO of in een afspraak tussen werkgever en ondernemingsraad mag dat aantal worden verhoogd tot 140 nachtdiensten per jaar en acht nachtdiensten na elkaar. De wet gaat in op 1 april 2007. Hij geldt dan niet meteen overal; als er een CAO doorloopt, hebben werkgevers en werknemers tot uiterlijk 1 januari 2008 om de nieuwe Arbeidstijdenwet op te volgen. Hoeve Boschoord verricht pionierswerk Er is in Nederland één TBS-instelling voor verstandelijk gehandicapten: Hoeve Boschoord, in Drenthe. Volgens de Inspectie voor de gezondheidszorg verrichten de medewerkers hier pionierswerk. In een uitgebreid rapport over TBS-instellingen (waar mensen op last van een rechtbank psychiatrische behandeling krijgen) schrijft de Inspectie over Hoeve Boschoord:‘Er is zowel bij de leiding als bij de medewerkers sprake van een hoog ambitieniveau waarbij wordt gestreefd naar evidence-based werken en de vertaling van ervaringsgegevens, onderzoeksgegevens en literatuurkennis in actuele, methodische en systematische werkwijzen. Gegeven de aard van de populatie is geen ‘gouden standaard’ voor het eigen werkproces voorhanden. In die zin verricht Hoeve Boschoord pionierswerk.’ Vastliggen Maar de Inspectie vindt het belangrijk, dat alles op papier vastligt: ‘Gepaard hieraan lijken grote delen van het (be)handelen te berusten op jarenlange praktijk en impliciet beleid dat onvoldoende is verankerd in schriftelijk beleid.’ Daaraan moet Hoeve Boschoord werken. Toch lijkt de Inspectie niet echt ontevreden over wat de instelling in de praktijk doet: ‘Hoeve Boschoord is een orthopedagogisch en orthopsychiatrisch behandelcentrum met de opdracht om LVG-cliënten met leerstoornissen, risicovol gedrag en bijkomende psychiatrische en/of verslavingsproblematiek te behandelen en te verplegen, en zo een bijdrage te leveren aan de beveiliging van de maatschappij. De missie en visie zijn in een apart document uitgeschreven. De instelling heeft een hoog ambitieniveau en heeft zich ontwikkeld tot een uniek expertisecentrum voor de behandeling en verpleging van voornoemde doelgroep. De instelling heeft bewust gekozen voor een ‘last ressort’-functie en wil als expertisecentrum graag dienstverlenend optreden ten behoeve van de andere TBS-klinieken met specifieke doelgroepen, andere instellingen voor gehandicaptenzorg en SGLVG-afdelingen’ (afdelingen voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten). Moeilijke cliënten Hoeve Boschoord heeft uitermate moeilijke cliënten ‘die in het algemeen een proces van desintegratie en verstoting uit maatschappelijke verbanden hebben ondergaan. De veel voorkomende zelfoverschatting heeft nogal eens geleid tot teleurstelling en gevoelens afgewezen te worden. Naast de gevolgen van de verstandelijk handicap in de vorm van gedragsstoornissen, heeft een aantal cliënten ook een psychiatrisch ziektebeeld, verslavingsproblematiek of omgangsproblemen.’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!