Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuwe zorgaanbieders slecht op de hoogte van kwaliteitseisen

26 september 2018 Door de redactie Geen reacties

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe zorgorganisaties bij gekomen. Veel van deze nieuwe zorgondernemers zijn bevlogen. Toch is 95% van deze nieuwkomers niet op de hoogte van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de zorg. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapportage. Een van de oorzaken is dat een nieuwe zorgaanbieder geen duidelijke informatie krijgt over de kwaliteitseisen en benodigde visies, plannen en protocollen. Dat gebeurt nu vaak pas als de zorgverlening al begonnen is.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op een groot deel van de nieuwe zorgaanbieders. In 2017 bezocht de inspectie 146 nieuwe of nog onbekende zorgaanbieders in de ouderenzorg, thuiszorg, ggz en gehandicaptenzorg.

De inspectie toetst zorgaanbieders op vijftien randvoorwaarden voor veilige en goede zorg die vooral zijn gebaseerd op de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). In de rapportage van de inspectie is te lezen hoe de zorgverleners gemiddeld per norm scoren.


Eisen onbekend
Veel nieuwe zorgondernemers zijn bevlogen en weten dat ze bijvoorbeeld aan bouwvoorschriften moeten voldoen. Welke kwaliteitseisen de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) stelt aan de zorg, is vaak onbekend. Hetzelfde geldt voor zorgondernemers die niet eerder of lang geleden een inspectiebezoek kregen.

Bij 95% van deze organisaties was na een eerste onvoldoende beoordeling een hertoets noodzakelijk. Van hen voldeed 66% aan het eind van deze onderzoeksperiode aan de randvoorwaarden voor goede zorg.

De inspectie is een vervolgonderzoek begonnen naar de kwaliteit van zorg bij de overige 34% die achterblijft. De inspectie roept tegelijk cliënten en verwanten op om zich tijdig informeren over wat goede zorg is en melding te doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg als zij twijfels hebben over de kwaliteit van zorgverlening van hun zorgaanbieder.


Nieuwe wet
Voordat een nieuwe zorgaanbieder begint met zorgverlening, moet hij duidelijke informatie kunnen krijgen over de kwaliteitseisen. Dat gebeurt nu vaak pas als de zorgverlening al begonnen is. De nieuwe wet Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) die waarschijnlijk in 2019 in werking treedt, verplicht nieuwe aanbieders zich vooraf te melden.

Deze nieuwe wet moet er volgens de inspectie toe leiden dat nieuwe zorgaanbieders zich bewust zijn van de wettelijke eisen en het kwaliteitskader van de eigen sector, vóórdat ze met de zorgverlening gaan beginnen. Daar gaat de inspectie op toezien.  |

Download de Factsheet: kwaliteitseisen vaak niet bekend bij nieuwe of nog onbekende zorgaanbieders op de website van de inspectie.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!