Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuwe wet: Wie kan werken, moet aan de slag

2 februari 2012 Door de redactie Geen reacties

"Teveel mensen die kunnen werken, staan onnodig langs de kant", zegt staatssecretaris Paul de Krom. Het net gepubliceerde ontwerp voor de Wet werken naar vermogen vraagt volgens de staatssecretaris om een fundamentele omslag in het denken over met mensen met een arbeidsbeperking.

In een interview in Trouw van 2 februari zegt hij: "Stop het zieligheidsdenken." Volgens De Krom ligt de verantwoordelijkheid om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen bij de werkgevers, maar ook bij mensen zelf. "Iedereen die (gedeeltelijk) kan werken, moet dat ook doen. Alleen zo kan de overheid bescherming blijven bieden aan mensen die echt op hulp en ondersteuning zijn aangewezen."

De Wet werken naar vermogen (Wwnv) bevat maatregelen waarmee het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Veel werkgevers zijn al actief, zegt het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid. In steeds meer cao's worden afspraken gemaakt. Met het nieuwe instrument 'loondispensatie' betalen werkgevers straks alleen het gedeelte dat deze werknemers produceren. De overheid vult dat dan aan tot maximaal het minimumloon. Daarmee krijgen meer mensen die nu nog langs de kant staan kans op een baan, vindt het ministerie.

Sociale werkvoorziening
De bedoeling is dat de nieuwe wet op 1 januari 2013 van kracht wordt. De Wet werk en bijstand (Wwb) zal opgaan in de nieuwe wet. De sociale werkvoorziening blijft bestaan voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken. Jonggehandicapten die voor 1 januari 2012 onder de Wajong vielen, blijven bij het Uwv. Dit geldt ook voor mensen die na die datum nog in de Wajong komen, volledig arbeidsongeschikt zijn en dat ook zullen blijven.

Wajong
Gemeenten gaan per 1 januari 2013 jonggehandicapten met arbeidsvermogen ondersteuning bieden. Een jaar later komt daar de groep bij die dit jaar nieuw in de Wajong komt, maar wel (deels) kan werken. Voor de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taak gaat geld over van het Uwv naar de gemeenten. Het gaat om een bedrag dat oploopt tot structureel 116 miljoen euro. Verder worden vanaf 2013 de bestaande re-integratiebudgetten voor de Wsw en de Wwb gebundeld. Met dit gebundelde budget hebben de gemeenten in 2015 circa 2,6 miljard euro beschikbaar.

Lees meer over het wetsontwerp op de site van de overheid.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!