Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuwe wet medezeggenschap

7 april 2005 Door de redactie Geen reacties
De Tweede Kamer behandelt deze maand de Wet medezeggenschap werknemers (WMW), die in de plaats moet komen van de Wet op de ondernemingsraden.

Op een bijeenkomst van OR-leden uit de gehandicaptenzorg kwam een van de ontwerpers de wet toelichten. Cees Nierop werkt op het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid op de afdeling medezeggenschap. Hij wees op de verschillen tussen de huidige en de nieuwe wet: Bevoegdheden van de Ondernemingsraad kunnen worden ingeperkt. De OR zelf moet daarmee instemmen, en het is altijd tijdelijk, met een opzegtermijn.

Daartegen rezen meteen bezwaren bij de aanwezigen, leden van AbvaKabo of CNV-Publieke zaak. Het zou zomaar kunnen dat de instelling bijvoorbeeld een reiskostenregeling wil treffen, als de OR zijn instemmingsbevoegdheid inlevert. “Dit moet vooral niet in de wet, daar gaan werkgevers mee aan de haal.” En: “Er wordt nu al heel veel niét afgesproken met OR-en in de gehandicaptenzorg.”

Te gek

Het is toch te gek, zo was de teneur, dat Ondernemingsraden moeten onderhandelen over hun bevoegdheden. De OR kan geen commissies meer instellen zonder toestemming van de werkgever. Alle verkiezingen voor ondernemingsraden worden in één week per jaar gehouden, de ‘week van de medezeggenschap.’ Dat zou meer betrokkenheid van de achterban opleveren, en meer aandacht.

Die ‘synchronisatie’ bestaat al in België en Duitsland. Vorig jaar was er een landelijke verkiezingsdag voor ziekenhuizen en gehandicaptenzorg in Nederland, maar dat leverde niet veel extra betrokkenheid op. De OR moet in haar reglement vastleggen over welke onderwerpen zij beslissingen voorlegt aan de achterban, en hoe die achterban zaken zelf zaken kan aankaarten. Uit evaluatie van de huidige wet is gebleken, dat het contact tussen OR-en en achterban slecht is.

De Sociaal economische raad (SER) krijgt nieuwe taken. Ze moet de kwaliteit van medezeggenschap bevorderen, en de naleving van de wet stimuleren. Verder wordt de SER bemiddelaar bij geschillen, op vrijwillige basis. Nu leggen Ondernemingsraden en instellingen hun geschillen nog voor aan de Bedrijfscommissie (werkgevers en vakbonden), dat is verplicht. Wie niet van de SER-voorziening gebruik wil maken, kan straks ook naar de kantonrechter.

De vakcentrales FNV en CNV zijn tegen het wetsvoorstel, vertelde bestuurder Hans Moerman van AbvaKabo. Ze zien wel positieve dingen, maar ook veel en zwaarwegende negatieve. Zoals het opheffen van de Bedrijfscommissie zorg, “die doet goed werk. OR-en in de gehandicaptenzorg hechten juist aan een goede sfeer in het overleg.” De bonden zien liever de huidige wet gehandhaafd.

Ook uit deze bijeenkomst bleek de beperkte belangstelling voor medezeggenschap in onze sector. Alle 130 ondernemingsraden in de gehandicaptenzorg waren uitgenodigd, er waren er minder dan 10 vertegenwoordigd. En die spreken dan voor de 120.000 werknemers die in hun instellingen werken.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!