Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuwe vorm van toezicht ouderenzorg en gehandicaptenzorg bevalt

25 april 2018 Door de redactie Geen reacties

De nieuwe manier van toezicht houden binnen de ouderen- en gehandicapten zorg ervaren zorgverleners vooral positief. Uit een rapport van de Inspectie voor de gezondheidszorg blijkt dat de wensen en behoeften van bewoners steeds meer centraal staan en er meer wordt gekeken naar de persoonsgerichte zorg. Ook is er meer oog voor deskundige medewerkers en sturen op kwaliteit en veiligheid.

Sinds maart 2017 is de manier waarop de inspectie toezicht houdt op de ouderen en gehandicapten die in een zorgorganisatie wonen veranderd. Met deze nieuwe vorm kan een inspecteur beter beoordelen of de zorg aan ouderen en mensen met een beperking veilig, professioneel en persoonsgericht is.

De inspectie gebruikt hiervoor onder andere een observatiemethode en kijkt daarmee hoe cliënten de zorg ervaren en hoe medewerkers met cliënten omgaan.
Klik schreef eerder over deze nieuwe manier van inspecteren en dus vooral observeren. De inspectie heeft onderzocht of deze manier van toezicht goed aansluit op de zorg die steeds aan het veranderen is.

Hoe is het onderzocht?
Van augustus tot oktober 2017 heeft de inspectie zorgaanbieders, koepels en inspecteurs gevraagd naar hun ervaringen met het nieuwe toezicht. Dit ging met gesprekken, vragenlijsten, deelnames aan bijeenkomsten en enquêtes.

Wat zijn de ervaringen?
Zorgaanbieders gaven aan positief te zijn over dit nieuwe instrument. Het geeft handvatten voor het leren en verbeteren voor de zorgaanbieders. Waar de inspectie tijdens het bezoek op let sluit beter aan bij waar het volgens zorgaanbieders om gaat in de zorg.

De nieuwe manier waarop het rapport wordt geschreven is daardoor meer herkenbaar en geeft concreet houvast voor verbeteringen. Als verbeterpunt kwam naar boven dat een organisatie nog niet altijd helder inzicht krijgt over hoe de inspectie tot haar oordeel komt.


Hoe nu verder?
Door dit onderzoek is duidelijk geworden dat deze nieuwe vorm de inspecteurs de mogelijkheid geeft om goed te kunnen beoordelen of de zorg veilig, professioneel en persoonsgericht is. Het vraagt volgens de inspectie nog wel om verdere ontwikkeling.  |

Download de evaluatie
Hoe bevalt het nieuwe toezicht ouderenzorg en gehandicaptenzorg?’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!