Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuwe vereniging voor ondersteuners van mensen met een beperking

19 december 2014 Door de redactie Geen reacties

Er is een nieuwe beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (Bcmb). De vakorganisatie en ontmoetingsplaats heeft al 2.000 leden. Cliëntondersteuners werken steeds meer in wijkteams samen met professionals uit andere sectoren. Van hen wordt een brede vakkennis gevraagd, in plaats van specialisme. Cliëntondersteuners vinden een beroepsvereniging nodig omdat die de kennis, expertise en identiteit van de beroepsgroep zeker stelt. De Bcmb noemt dit ook in het belang van cliënten en opdrachtgevers.

In een persbericht staat over de visie van de nieuwe vereniging: "De beroepsvereniging ondersteunt de leden in het professionaliseren van het vak en het verbreden van kennis en ervaring. De cliëntondersteuner heeft kennis en ervaring op het gebied van leven met een beperking en zet de cliënt en zijn omgeving in hun kracht. De ondersteuner benut waar mogelijk het netwerk van de cliënt. De beroepsvereniging is een belangrijke partij in het verder ontwikkelen van het vak, het bijhouden van kennis en in het adviseren aan opleidingsinstellingen en organisaties."

Accreditatie
Professionals in de jeugdhulp krijgen een registratieplicht. Deze verplichting zal ook gelden voor cliëntondersteuners, aldus de Bcmb. Gemeenten stellen steeds vaker accreditatie-eisen aan professionals in het sociaal domein. Een beroepsvereniging is nodig bij de invulling van die accreditatie. De professionals zelf, vertegenwoordigd in de beroepsvereniging, weten welke vak- en kwaliteitseisen noodzakelijk zijn.

Brede kennis
Audette van de Kloet, voorzitter van de nieuwe vereniging, zegt in het persbericht: "Door alle veranderingen in de maatschappij wordt steeds duidelijker wat de bijzondere waarde is van cliëntondersteuners. Ze hebben brede kennis over het leven met een beperking en over de gevolgen in het dagelijks leven die dat met zich meebrengt. Cliëntondersteuners kennen de verschillende soorten beperking, herkennen die tijdig, en ze kunnen communiceren met mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel."

De nieuwe beroepsvereniging is bereikbaar via www.bcmb.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!