Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuwe site: Ook emb-ers genieten van seksualiteit

19 maart 2015 Door de redactie Geen reacties

De seksuele ontwikkeling, gevoelens en gedragingen van kinderen, jongeren en volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen is voor veel begeleiders en ouders nog altijd een lastig onderwerp en informatie erover is moeilijk te vinden. Vanaf 19 maart is er een website in de lucht die hen daarbij helpt.

"Mensen met ernstig meervoudige beperkingen ontwikkelen zich op allerlei gebieden, ook op seksueel gebied. Hun ontwikkeling verloopt anders, is vertraagd of stagneert, maar net als bij ieder ander begint de seksuele ontwikkeling bij 0 jaar," zo leidt de site (www.seksualiteitemb.nl) het onderwerp in. "Zij hebben recht op seksualiteit en op passende begeleiding om de ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Ze hebben er ook recht op dat ze invloed kunnen uitoefenen op hoe zij hun seksuele behoeftes bevredigen. Dat vergroot de kwaliteit van hun leven."

Praktische adviezen
Er nog weinig bekend over de seksuele ontwikkeling bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen, en de weinige kennis die er is, wordt nauwelijks verspreid. Ouders en begeleiders willen praktische adviezen, en kunnen die moeizaam of niet vinden. De nieuwe website is een initiatief van het platform Ernstig meervoudig gehandicapten en het Kennisplein verstandelijk gehandicaptenzorg van Vilans, met als doel alle beschikbare kennis en ervaringen toegankelijk te maken. Iedereen die er iets aan kan toevoegen wordt gevraagd die kennis te delen.

Ontdekken
De site is ingedeeld in zes onderwerpen:

  • Verkennen met de mond
  • Ontdekken van het geslacht
  • Sensaties van de anus
  • Verliefdheid en relaties
  • Lichamelijk contact
  • Sekse rol

Casussen
De verschillende onderwerpen worden behandeld in vier stappen: kennis, bewustwording, bespreken en handelen. De stappen (in die volgorde) zijn steeds gebaseerd op ervaringen en casussen uit de praktijk.
Op de site zijn relevante hulpmiddelen te downloaden:

  • Observatielijst signalen van seksueel gedrag van mensen met ernstig meervoudige beperkingen.
  • Observatielijst signalen seksueel misbruik.
  • Stellingenspel Seksualiteit Emb.


De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de site www.seksualiteitemb.nl ligt bij orthopedagoog Claudia de Nijs en gz-psycholoog Rita van Burgsteden.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!