Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuwe maatregelen voor zorgprofielen LVG en SGLVG

4 september 2019 Door de redactie Geen reacties

Een aantal zorgprofielen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) bleken in de praktijk niet goed meer aan te sluiten op de huidige wet- en regelgeving. Reden voor het ministerie van VWS om enkele maatregelen te nemen om dit voor de zorgprofielen LVG en SGLVG, die zich richten op mensen met een licht verstandelijke beperking, te verbeteren.

Het LVG-zorgprofiel richt zich op de behandeling van jongvolwassenen tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Het SGLVG-zorgprofiel richt zich op de behandeling van volwassen cliënten met een lvb en een sterke gedragsstoornis.

Nieuwe maatregelen
Voor beide zorgprofielen geldt dat een indicatie voor integrale behandelzorg in een instelling tijdelijk is. Soms woont iemand op een andere plek dan beschreven in zijn LVG- of SGLVG-zorgprofiel. Het zorgkantoor zette het profiel dan om naar een profiel dat paste bij de daadwerkelijk geleverde zorg en/of het verblijf. Sinds 1 januari kan dat niet meer. Daarom heeft het ministerie de volgende maatregelen genomen:

  1. Zorg in afwachting van opname in een LVG-verblijfssetting of Borg-instelling: cliënten die op een wachtlijst staan kunnen tijdelijk zorg ontvangen tijdens verblijf bij een andere instelling, of thuis met een modulair pakket thuis (mpt) of een volledig pakket thuis (vpt). In dat geval mag de behandeling al starten voor de duur van maximaal (twee keer) 13 weken.
  2. Overgangsregeling: voor mensen bij wie een van bovengenoemde zorgprofielen nu niet op de juiste manier ingevuld wordt. De bestaande situatie mag gehandhaafd blijven zolang het indicatiebesluit geldig is, maar uiterlijk tot 1 januari 2021.
  3. Geen overplaatsing naar andere Wlz-zorg: als de behandeling is afgelopen, maar de cliënt heeft nog zorg nodig, dan moet een herindicatie worden aangevraagd. Overplaatsing naar een andere Wlz-instelling is niet mogelijk met een LVG- of SGLVG-indicatie.
  4. Geen persoonsgebonden budget (pgb): zorgprofielen LVG 1 en 2 worden nu soms verzilverd in de vorm van een pgb. Dat behoort tot het verleden. Wie nog een pgb heeft, houdt dit tot het huidige indicatiebesluit verloopt.


Meer weten? Op informatielangdurigezorg.nl is zowel voor het zorgprofiel LVG als voor SGLVG meer informatie te vinden.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!