Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuwe leerstoel voor verbeterde ondersteuning ouders met LVB

9 februari 2022 Door de redactie Geen reacties

Maroesjka van Nieuwenhuijzen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Licht verstandelijke beperking, ouderschap en jeugdbescherming aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. | Fotografie Kirsten van Santen

Op de site van de UvA vertelt Van Nieuwenhuijzen over haar nieuwe rol die zich richt op jeugdigen en ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Voor ouders met een LVB is de opvoeding vaak een flinke uitdaging. Zij hebben relatief vaker te maken met complexe en langdurige jeugdhulpverlenings- en beschermingstrajecten. De bijzonder hoogleraar geeft aan dat professionals de taak hebben om het kind te beschermen en tegelijkertijd de LVB-ouders te ondersteunen bij de opvoeding.

Behoeften
De leerstoel heeft als doel de behoeften van deze gezinnen eerder te herkennen en hen tijdig de juiste hulp en ondersteuning te kunnen geven. Daarom richt de leerstoel zich op:

1. risico- en beschermende factoren voor problematisch opvoeding en jeugdbeschermingstrajecten;

2. preventief ondersteunen;

3. de effecten van jeugdbeschermingsmaatregelen, omdat nog onvoldoende bekend is wat het effect is van ingrijpende maatregelen zoals ondertoezichtstelling.

Kwaliteit
Het moet uiteindelijk leiden tot een verbeterde kwaliteit van zorg aan jeugdigen en ouders met een LVB. De leerstoel is ingericht vanwege Partners voor Jeugd, een overkoepelend samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering.  | 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!