Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuwe hulpmiddelen voor de complexe gehandicaptenzorg

30 januari 2024 Redactie Klik Geen reacties

Minister Conny Helder van VWS heeft in een Kamerbrief toelichting gegeven op de stand van zaken rond de complexe gehandicaptenzorg. Zij verwijst daarin naar enkele hulpmiddelen die inmiddels beschikbaar zijn, waaronder een wegwijzer voor de inzet van aanvullende expertise, een beschrijving van het Maatwerkproces en een handreiking crisiszorg.

In de Toekomstagenda, een meerjarige agenda die over de zorg aan mensen met een beperking gaat, is complexe zorg een van de zes speerpunten. De minister meldt dat er sinds de laatste brief over de complexe zorg (eind mei 2023) meerdere rapporten en producten zijn opgeleverd.

Wegwijzer
In de wegwijzer complexe gehandicaptenzorg vinden zorgorganisaties een schematisch overzicht van wat er bij verschillende situaties mogelijk is rond de inzet van aanvullende expertise. Ook wordt uitgesplitst welke vormen van expertise er zijn.

De wegwijzer is ontwikkeld om de maatregelen voor complexe zorgvragen meer bekendheid te geven. Die maatregelen zijn het Maatwerkproces (voorheen Maatwerkplekken) en de Crisis- en ondersteuningsteams (C.O.T.’s).

Maatwerkproces
De term Maatwerkplekken (zorg op maat voor cliënten waar geen zorgaanbod voor bestaat) is ingeruild voor de term Maatwerkproces. Er is nu een Beschrijving Maatwerkproces beschikbaar. Deze gaat in op wat het Maatwerkproces is, wanneer een cliënt hiervoor in aanmerking komt, wie dit bepaalt en hoe de aanmeldprocedure verloopt.

Handreiking crisiszorg

De handreiking crisiszorg (32 pagina’s) geeft aan hoe de werkwijze is bij crisissituaties in de Wlz. Er worden drie onderdelen beschreven:

-          crisis, triage en interventies,

-          werkwijze van crisisregisseurs, en

-          werkwijze van C.O.T.’s.

De werkgroep Crisisregeling en C.O.T.’s  heeft de handreiking opgesteld. Deze werkgroep is in het leven geroepen om een uniforme uitvoering van de landelijke crisisregeling te borgen.  |

Meer informatie is te vinden in de Kamerbrief van minister Helder.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!