Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuwe cijfers over kinderen met handicaps

30 oktober 2013 Door de redactie Geen reacties

Met de cijfers uit het zojuist verschenen rapport Kinderen met een handicap in tel moeten gemeenten gaan berekenen voor hoeveel kinderen en jongeren zij vanaf 2014 de verantwoordelijkheid gaan dragen. Er staan gegevens in over het aantal kinderen met een handicap per provincie, gemeente en wijk. Maar volgens de opstellers van het rapport zijn nog niet alle in aanmerking komende kinderen in beeld.

In 2012 waren er in Nederland tussen de 109.000 en 129.000 kinderen met een handicap (exclusief psychiatrie). 68.000 van deze kinderen maakten in 2012 gebruik van specialistische zorg of voorzieningen. De maximaal 61.000 gehandicapte kinderen die nog nu geen zorg krijgen, en die daarom niet direct zichtbaar zijn in de databestanden die voor het onderzoek werden gebruikt, zullen op termijn vermoedelijk wel zorg nodig hebben.

Cijfers:

  • 20.000 kinderen hebben een lichamelijke handicap.
  • 45.000 kinderen hebben een verstandelijke handicap.
  • 10.000 kinderen hebben een zintuiglijke handicap.

Hiervan hebben 6.500 kinderen meervoudige handicaps (lichamelijk en verstandelijk).

Kansen creëren
Op basis van de cijfers over kinderen met een handicap per gemeente en wijk doen de opdrachtgevers van het onderzoek aanbevelingen zodat gemeenten er alles aan doen om kansen te creëren voor kinderen met een handicap.
De aanbevelingen voor gemeenten zijn:

  • Maak een beleidsplan voor kinderen met een handicap en oormerk het budget dat nodig is om voorzieningen en zorg op maat te realiseren.
  • Zorg dat er participatiebevorderend beleid is voor kinderen met een handicap voor spelen, sporten, de toegang tot vervoer, onderwijs en cultuur.
  • Geef kinderen en jongeren met een handicap de mogelijkheid om mee te praten over beleid.
  • Volg kinderen die gebruik maken van specialistische zorg en bewaak de belangen van jongeren en hun ouders, zodat die ook daadwerkelijk krijgen wat zij nodig hebben. Registreer de gegevens, en zorg dat ze landelijk beschikbaar zijn.


Kinderen met een handicap in tel. Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk, is te bestellen of te downloaden op de site van het Verwey Jonkerinstituut en op de site Kinderen in tel.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!