Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuwe cao voor de gehandicaptenzorg

13 juni 2017 Door de redactie Geen reacties

Medewerkers in de gehandicaptenzorg krijgen onregelmatigheidstoeslag uitbetaald en een stapsgewijze loonsverhoging. Dat is het resultaat van het akkoord dat de Vakbonden Fnv Zorg & Welzijn, Nu’91, Cnv en Fbz hebben gesloten met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (Vgn) over de nieuwe cao voor de gehandicaptenzorg. Deze gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017 en loopt tot 1 april 2019.

Het vergroten van de veiligheid van medewerkers en cliënten, het uitbetalen van de onregelmatigheidstoeslag en het salaris zijn de belangrijkste pijlers binnen het akkoord. In totaal krijgen de ongeveer 160.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg 3,9 procent loonsverhoging gedurende de looptijd van de coa. Dat gebeurt in drie stappen: 

  • 1,3 procent per 1 oktober 2017
  • 2,1 procent per 1 juni 2018
  • 0,5 procent per 1 januari 2019.


Daarnaast ontvangen alle medewerkers die op 1 december dit jaar in dienst zijn in de gehandicaptenzorg een eenmalige uitkering van 0,8 procent van het feitelijk verdiende salaris in 2017. De uitbetaling hiervan vindt ook in december 2017 plaats.


Onregelmatigheidstoeslag
In de gehele zorg is er de afgelopen jaren gesteggeld over de onregelmatigheidstoeslag (Ort) tijdens vakantie en verlof. Dit werd niet uitbetaald. De FNV heeft hierover een rechtszaak aangespannen en deze gewonnen. Het betekent dat ook de medewerkers in de gehandicaptenzorg voortaan Ort ontvangen tijdens vakantie en verlof. Daarnaast krijgen ze een compensatie van 8,3 procent over de gemiste Ort over de jaren 2012-2015. 

Veiligheid
Afspraken om de veiligheid van medewerkers en cliënten te vergroten worden voortgezet. Een veilige werkomgeving is van groot belang. De toegenomen agressie - door minder medicijngebruik bij cliënten en afname van vrijheidsbeperkende maatregelen – vraagt optimale aandacht. Sociale partners faciliteren de landelijke programma’s www.duidelijkoveragressie.nl en het Stag-project www.veiligplusaanpak.nl en zullen dat ook tijdens de looptijd van deze cao blijven doen.

Volgens Karim Skalli, bestuurder bij Fnv Zorg & Welzijn, mag het resultaat er zijn. “We onderhandelden al sinds januari van dit jaar. Met de afspraken in deze cao worden stappen gemaakt om ook de grote problemen in de sector aan te pakken.”

Alle gemaakte afspraken zijn op de site van Fnv te vinden.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!