Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuwe cao gehandicaptenzorg ‘stap in de goede richting’

28 juni 2023 Door de redactie Geen reacties

De vakbonden en de werkgevers in de gehandicaptenzorg hebben na slepende onderhandelingen nieuwe afspraken gemaakt over de cao. Een van de belangrijkste uitkomsten is een gefaseerde salarisverhoging van 10 procent over 2023 en 2024, bovenop de al eerder afgesproken 3,2 procent. Verder komt er een verdubbeling van de reiskosten, een onregelmatigheidstoeslag over het volledige uurloon en de toevoeging van een protocol voor grensoverschrijdend gedrag in de cao.

Dat is het resultaat van afspraken die vakbonden FNV, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 en werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) dinsdagavond maakten. De afspraken zijn aanvullend op de lopende cao en nodig om de gevolgen van de inflatie te verzachten. Er waren acties van de bonden nodig om het gesprek over de loonsverhoging te heropenen, nadat de onderhandelingen eerder strandden.

Loonstijging
Het salaris zal gefaseerd omhoog gaan. In september 2023 volgt de eerste loonstijging van 3 procent, gevolgd door nog eens 3 procent in december. In juni 2024 stijgt het salaris met nog 2 procent en in de laatste maand van datzelfde jaar komt de laatste 2 procent erbij. De loonstijging komt dus bovenop de ruim 3,2 procent die al in de huidige cao was afgesproken. In totaal gaan de zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg er 13,2% op vooruit de komende anderhalf jaar.

Reiskosten
Daarnaast komt er een verdubbeling van de reiskosten. Deze gaat van 8 naar 16 cent per kilometer.

Onregelmatigheidstoeslag
Voortaan zal de onregelmatigheidstoeslag (ort) worden uitgekeerd over het volledige uurloon, ongeacht de schaal. Nu is dit voor een groot deel van de verzorgenden en verpleegkundigen nog niet het geval, omdat er een maximum is gesteld waarover de ort wordt toegekend. Met de nieuwe regeling verdwijnt het maximum, waardoor in veel gevallen de ort hoger uitvalt.

Protocol grensoverschrijdend gedrag
Er komt een protocol dat grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer moet tegengaan. Met het protocol, naar verwachting per 1 januari 2024 als bijlage worden toegevoegd aan de cao, worden de rechten van zorgprofessionals juridisch verankerd. Femke Merel van Kooten, voorzitter van vakbond NU’91, maakte zich sterk voor dit protocol: “We zijn blij dat de VGN hierin meegaat. Het is belangrijk dat alle zorgprofessionals tijdens hun werk worden beschermd tegen elke vorm van agressie, intimidatie, discriminatie en/of pesten.”

Werkdruk
Ook komt er een onderzoek naar de verbetering van bereikbaarheidsdiensten. En er zijn afspraken gemaakt over een voorrangsregeling voor vaste werknemers bij het inroosteren van de diensten. Nu zijn het vaak de zzp’ers die de dienst uitmaken, waardoor voor de vaste medewerkers vaak de zwaardere diensten overblijven.

Medewerker Saskia Bijenhof reageert in een bericht van vakbond FNV op de afspraken: “De werkdruk en de inflatie wegen zwaar op ons als medewerkers. Mensen waren het echt zat. Maar dankzij de bodem in de loonafspraken die we nu hebben kunnen maken, gaan de laagste schalen er tot 15% op vooruit. Bovendien krijgen vaste mensen voorrang bij het inroosteren waardoor de werkdruk omlaag kan. Dat is enorm belangrijk.”

Saida Youssef, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn, vult aan: “We zijn er nog niet, want op het gebied van werkdruk en het personeelstekort is er nog steeds werk aan de winkel. Maar dit is een stap in de goede richting.”

Vanwege de gemaakte afspraken zijn geplande acties van de vakbonden nu opgeschort. De leden krijgen de komende maand de mogelijkheid om te stemmen over de afspraken.  |

Download het onderhandelingsresultaat van de CAO Gehandicaptenzorg 2021-204 op de website van de VGN (pdf)

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!