Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuwe CAO gehandicaptenzorg, maar medewerkers eisen meer geld

23 maart 2022 Door de redactie Geen reacties

Eind vorige week is na maanden van moeizaam onderhandelen een resultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de 190.000 werknemers in de gehandicaptenzorg. Toch voerden medewerkers dinsdag actie in Utrecht voor betere arbeidsvoorwaarden, omdat de loonontwikkeling volgens hen nog steeds achterblijft. Medewerkers willen nu met de vakbonden en werkgevers optrekken naar de politiek in Den Haag voor een betere beloning.

Ongeveer 200 leden van FNV Zorg & Welzijn die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg voerden dinsdag actie in Utrecht voor meer geld vanuit de politiek. Vakbonden NU’91 en CNV Zorg & Welzijn zagen af van de actie, omdat zij de nieuwe CAO wel als een positieve salarisverbetering zien.  

Loonsverhoging
Nadat vorige maand de onderhandelingen vastliepen, is er nu toch een akkoord bereikt. De nieuwe cao voor werknemers in de gehandicaptenzorg loopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2024. Medewerkers krijgen per 1 mei van dit jaar een structurele loonsverhoging van 2,2 procent met een bodem van €85. Het jaar daarop is er per 1 mei 2023 een structurele loonsverhoging van 3,2 procent. In december 2023 wordt de eindejaarsuitkering voor iedereen met 0,5 procent verhoogd tot 8,83 procent.

Middengroepen profiteren meer
Er is ook aandacht voor de onderkant van het loongebouw met de invoering van een minimumloon van €13,- voor werknemers vanaf 21 jaar, die 7 maanden in dienst zijn en gemiddeld minimaal 24 uur per week werken. Maar de werknemers onder functiegroep 35 profiteren niet van de extra loonruimte die de middengroepen wel krijgen om hun salarisachterstand te verminderen.

Per 1 mei worden de FWG-schalen 35 t/m 50 namelijk zodanig aangepast dat de eerste trede vervalt en er aan het einde een trede wordt toegevoegd. Dat heeft tot gevolg dat alle werknemers die op 30 april zijn ingeschaald in trede 0 of tenminste een jaar zijn ingeschaald in de laatste trede van genoemde schalen overgaan naar de eerstvolgende/extra toegevoegde trede. Bovendien ontvangen de werknemers die ingedeeld zijn in de schalen 55, 60 of 65 in mei dit jaar en in mei 2023 een eenmalige uitkering van €750,- bruto op fulltime basis (parttimers naar rato).

Generatieregeling, eerder stoppen
De nieuw cao bevat ook een generatieregeling voor oudere werknemers. Zij krijgen de mogelijkheid om 75 procent te werken, ontvangen daarvoor 85 procent aan loon en behouden 100 procent pensioenopbouw. Daarnaast is er een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken waar de werknemer in het periodieke gesprek met de werkgever om kan vragen.

Verlof sparen
Het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) wordt omgezet in balansverlof, waarmee je tot 100 weken verlof kunt sparen. In de cao wordt ook vastgelegd dat de te werken uren voor 100 procent worden ingeroosterd. Als je het aantal vastgestelde uren niet kunt werken, worden de te weinig gewerkte uren kwijtgescholden.

Uitstroom voorkomen
Volgens vakbond FNV worden de achterstanden in salaris op de marktsector hiermee nog niet ingehaald. Karim Skalli, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “De zorgsector loopt gemiddeld 9% achter in loonontwikkeling op de marktsector. Om dat verschil recht te kunnen trekken, moeten we nu al in actie komen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat er bijtijds voldoende geld beschikbaar komt voor betere arbeidsvoorwaarden. En dat is nodig om nog meer uitstroom te voorkomen en de sector aantrekkelijker te maken om het arbeidstekort aan te pakken.”

‘Financieel moet het echt beter’

Volgens hem ligt daarvoor ook een grote verantwoordelijkheid voor de werkgevers in de zorg. VGN-bestuurder Boris van der Ham was aanwezig bij de actie en zei ook dat een aantal zaken in de cao structureel moeten verbeteren: “Financieel moet het echt beter. Er zit een gat tussen wat je zou moeten verdienen en wat er nu is afgesproken. Ik ben het helemaal met jullie eens dat we daar iets aan moeten doen. Liever vandaag dan morgen. Samen met jullie, samen met de vakbonden en werkgevers gaan we optrekken naar Den Haag voor een betere beloning.”  |

Download de volledige resultaten van de onderhandelingen van de CAO Gehandicaptenzorg, die de vakbonden nog gaan voorleggen aan hun leden.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!