Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuw voorstel om meer mensen met een beperking duurzaam aan werk te helpen

27 november 2018 Door de redactie Geen reacties

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer een voorstel voorgelegd dat het makkelijker moet maken om met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te gaan. Het pakt problemen aan die momenteel nog spelen bij mensen met een beperking die niet zelfstandig in staat zijn het minimumloon te verdienen.

Het pakket aan maatregelen betreft zowel de Wajong, de banenafspraak als beschut werk en zet in op vier punten:

  • Regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden
  • Werken en studeren worden aantrekkelijker
  • Vraag en aanbod kunnen elkaar makkelijker vinden
  • Duurzaam werk wordt gestimuleerd.


Van Ark heeft overleg gepleegd met werkgevers, gemeenten en uitvoerende instanties zoals het UWV bekeken wat al goed gaat en waar het nog knelt. Zo krijgen mensen met een arbeidsbeperking die bijvoorbeeld een dag meer willen gaan werken, niet altijd meer loon. En als een werkgever mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt uit verschillende gemeenten, krijgt hij vaak te maken met verschillende formulieren en regels. En iemand die na een flinke psychische inzinking weer aan het werk durft te gaan, kan – als het toch te vroeg blijkt te zijn – niet terugvallen op zijn oude uitkering. Dat zijn beslist knelpunten die opgelost moeten worden, vindt
Van Ark.

Beschut werk
De maatregelen moeten er ook voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking makkelijker de overstap kunnen maken van dagbesteding naar beschut werk. En van beschut werk naar de banenafspraak (bij werkgevers en overheid wordt ingezet op 125.000 banen extra voor deze doelgroep). De laatste stap is die van de banenafspraak naar regulier werk, waarbij eventueel nog extra ondersteuning kan plaatsvinden.

ReactieCedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, is positief over de plannen van Van Ark en het kabinet. De organisatie heeft er een inhoudelijke reactie op gegeven in aanloop naar de behandeling van de begroting 2019 Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer. Zo adviseert Cedris onder meer om:

  • de bezuinigingen op beschut werk ongedaan te maken
  • -niet in structuren te investeren, maar in trajecten voor werkzoekenden
  • in te zetten op een structurele vrijlatingsregeling, onafhankelijk van uitkeringsinstantie
  • beschut werk te gebruiken als instrument om traploos te kunnen schakelen tussen arbeidsmatige dagbesteding, garantiebanen en regulier werk
  • in te zetten op praktijkleren met praktijkverklaringen en deelcertificaten.


De vereniging heeft deze verbeterpunten in een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.  |


Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!