Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuw platform en kwaliteitscriteria voor gezinshuizen

21 mei 2019 Door de redactie Geen reacties

Het aantal gezinshuizen, een kleinschalige vorm van jeugdhulp, is de laatste jaren flink gegroeid en het werkveld ervan is belangrijker geworden. Mede daarom is het Platform Gezinshuizen opgericht, waarin de belangen van gezinshuizen worden behartigd. Ook zijn er nieuwe kwaliteitscriteria voor gezinshuizen goedgekeurd door het ministerie van VWS en inspectie.

In een gezinshuis worden kinderen en jongeren opgevangen die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek. Het nieuwe Platform Gezinshuizen richt zich op de belangenbehartiging van specifieke thema’s rond gezinshuizen. Het is een samenwerkingsverband dat aan de slag gaat met het verder verduurzamen van het beleidsveld van gezinshuizen.

Er zijn diverse organisaties in het platform vertegenwoordigd: Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, Gezinshuis.com, Driestroom, Nederlands Jeugdinstituut, Christelijke Hogeschool Ede, Alliantie Kind in Gezin, Present 24x7, ’s Heeren Loo, Pluryn en Entrea-Lindenhout. Rob de Munck, bestuurder van Gezinshuis.com is gekozen als eerste voorzitter.

Denk- en toetsingskader
Om een gezamenlijke basis onder het beleidsveld van gezinshuizen aan te brengen, is gewerkt aan de totstandkoming van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Het is een denk- en toetsingskader voor kwaliteit in professionele gezinsvormen. Hierin staan onder andere zaken als bekwaamheid van de gezinshuisouders, het leefklimaat en de grootte van een gezinshuis beschreven.

De kwaliteitscriteria zijn onlangs goedgekeurd door het ministerie van VWS en de Inspectie. De presentatie ervan vindt plaats tijdens het symposium ‘De kwaliteit van gezinshuizen’ op 24 juni in Bunnik. Meer informatie over dit symposium vind je op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!