Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Netwerkgids helpt mensen met verstandelijke beperking en gedragsproblematiek aan passende zorg

12 juni 2019 Door de redactie Geen reacties

Veel mensen met een (licht) verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag lopen vast in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. Hierdoor verergert hun problematiek. Om deze groep en hun naasten te helpen de juiste zorg te vinden, zijn zorgorganisaties ’s Heeren Loo en MEE in mei gestart met het project Netwerkgids. | Foto MEE

Het project Netwerkgids is onderdeel van Volwaardig Leven, een programma van het ministerie van VWS om gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend te maken. Dit ministerie financiert het geheel.

Men onderscheidt drie onderdelen:

  1. Cliënten en hun naasten krijgen een professionele onafhankelijke netwerkgids en desgewenst een onafhankelijke ervaringsdeskundige, die hen helpen in de zoektocht naar passende zorg. Ook lossen zij knelpunten op.
  2. Voor knelpunten in zorg- en dienstverlening worden oplossingen in kaart gebracht.
  3. Er wordt een rapportage opgesteld met de knelpunten, de oplossingen en/of verbetervoorstellen. Hierin worden ook de effecten van de rol van de gids en ervaringsdeskundige beschreven.


Vijftig cliënten van ’s Heeren Loo in vier regio’s doen mee aan het project dat tot februari 2021 loopt. Onderzoeksbureau Partoer voert onafhankelijk onderzoek uit naar de effecten en levert aan het eind van de proef een rapportage met de bevindingen.

Ook belangenorganisatie Ieder(in) is betrokken bij Netwerkgids. Zij steunt en toetst het project op de structurele inbreng van het cliëntperspectief.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!