Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Naasten van mensen met beperking en gedragsproblemen willen gehoord worden

19 mei 2020 Door de redactie Geen reacties

MEE NL en ’s Heeren Loo zijn vorig jaar het project Netwerkgids gestart voor meer passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Het eerste onderzoeksrapport met daarin de nulmeting is onlangs verschenen. Daaruit blijkt dat veel naasten van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen zich niet gehoord voelen.

De netwerkgids speelt een cruciale rol in het project. Het is een cliëntondersteuner van MEE, die een intensiever en langduriger ondersteuning kan bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. Deze gids is er voor de cliënt én hun naasten.

Onderzoeksbureau Partoer heeft voor dit project heeft een nulmeting gedaan die als basis gaat dienen voor de zoektocht naar passende zorg. Het bureau sprak met de ouders en wettelijk vertegenwoordigers van de 50 cliënten die bij het project betrokken zijn. Hieruit kwam een aantal duidelijke bevindingen naar voren:
-          naasten ervaren de communicatie met zorginstellingen als matig tot slecht,
-          zij ervaren weinig inbreng in het besluitvormingsproces,
-          en zij beoordelen de expertise van zorgverleners als beperkt.

Het rapport van Partoer geeft ook aan dat naasten merken dat de netwerkgids deuren opent die zij zelf niet open krijgen en dat zij op een professionelere manier de situatie aanpakken. Ze voelen zich meer gesteund en dat geeft rust.

Met deze uitgangspunten willen MEE en ’s Heeren Loo verder onderzoeken hoe ze structurele oplossingen kunnen vinden voor complexe casuïstiek, zodat ook daar passende zorg ontstaat.

Stress
Een kort fragment uit een beeldbelgesprek tussen een moeder van een cliênt en een netwerkgids maakt duidelijk dat het gebrek aan passende zorg veel onrust en stress geeft bij cliënten, maar zeker ook bij hun naasten, die vaak met niets anders bezig kunnen zijn.

Het project Netwerkgids is een van de vijf pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuners van het programma Volwaardig Leven. Het wordt gesteund door belangenbehartiger Ieder(in).  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!