Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Moties over persoonsgebonden budget

18 november 2010 Door de redactie Geen reacties

De Tweede Kamer heeft drie moties aangenomen over het persoonsgebonden budget. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Vws) wordt daarin gevraagd om een antwoord te geven op de vraag hoe ze het persoonsgebonden budget wettelijk wil verankeren, en hoe ze de tarieven wil vaststellen.

Ook wordt aan de staatssecretaris een uitspraak gevraagd over de beschikbaarheid van zorg in natura, het tegengaan van misbruik en fraude, en hoe de administratieve lasten van het pgb beperkt kunnen worden. Een andere vraag is hoe kleinschalige wooninitiatieven in de toekomst gefinancierd worden. De staatssecretaris heeft toegezegd uiterlijk 1 december een brief over het persoonsgebonden budget aan de Kamer te sturen. Twee moties hebben het niet gehaald. Een PvdA-motie over passende indicatiestelling voor alle Abwz-verzekerden is verworpen, evenals de motie om af te zien van de 3% korting op pgb-tarieven.

Vervolg
Begin december wordt het kamerdebat over het persoonsgebonden budget vervolgd. Dan wordt er ook gestemd over enkele andere moties, die zijn aangehouden in afwachting van de brief van Van Veldhijzen. Zij gaan over:

  • het oplossen van de huidige wachtlijst voor persoonsgebonden budgets
  • begeleiding voor mensen met een Iq hoger dan 70 en meervoudige problematiek
  • het verschuiven van de ingangsdatum 'wijzigingen in de pgb's' naar 1 juli 2011
  • het niet in gevaar mogen komen van wooninitiatieven door de veranderingen in het persoonsgebondenbudget.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!