Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Monica de Visser

28 oktober 2013 Door de redactie Geen reacties

In deze rubriek vertaalt Monica de Visser juridische zaken voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. Monica is stafmedewerker zorgondersteuning en juridisch adviseur gezondheidsrecht in een grote zorginstelling. Ze werkte als adviseur bijna 20 jaar in de zorg, onder andere voor ouders van kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking, op de afdeling verloskunde en cardiologie in het Diaconessenhuis in Utrecht en als freelance docent.

Ze is in juli 2011 aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) afgestudeerd als jurist gezondheidsrecht. Haar afstudeerscriptie ging over het wetsvoorstel Zorg en Dwang. Naast haar werk in de zorginstelling is ze juni 2012 gestart met Juridisch Adviesbureau Smaragd.Gepubliceerde artikelen:Thema Vrijheidsbeperking Vrijheidsbeperkingen: hoe zit het nu precies? Uitleg van onvrijwillige zorg in de Wet Zorg en Dwang Uitleg van het 'Nee, tenzij-principe' in de Wet Zorg en Dwang Taken en bevoegdheden van de zorgverantwoordelijke in de Wet Zorg en Dwang Thema Cliënt als proefpersoon Eisen aan wetenschappelijk onderzoek met cliëntgegevens (bijdrage 29 juli) Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij cliënten (bijdrage 26 augustus) Mag een wilsonbekwaam persoon hersendonor zijn? (bijdrage 2 februari) Thema Wettelijke vertegenwoordiging Rechten en plichten van een door de rechter benoemde vertegenwoordiger van meerderjarige personen met een verstandelijke beperking. 'Onbenoemde familievertegenwoordigers' en 'gevolmachtigden'. Vertegenwoordiging van minderjarigen uit. Stappen bij onverantwoordelijke vertegenwoordiging.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!