Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Misbruik kinderen met verstandelijke beperking onderzocht

4 juli 2011 Door de redactie Geen reacties

Er start een grootschalig onderzoek in Nederland naar de omvang en aard van seksueel misbruik onder kinderen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek moet een beeld geven van slachtoffers, plegers en de omstandigheden waarin het misbruik plaatsvond. Ook moet het aanbevelingen opleveren om seksueel misbruik binnen de jeugdzorg verder te beperken.

Het onderzoek naar seksueel misbruikwordt uitgevoerd in opdracht van de commissie-Samson, die vorig jaar zomer is ingesteld door de ministers van Jeugd en Gezin en van Justitie, en door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, het Kohnstamm Instituut en de Universiteit Leiden. Het onderzoek richt zich op kinderen tussen de 0 en 18 jaar die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn gesteld en een licht verstandelijke beperking hebben.

Het onderzoek bestaat uit drie delen:

1. Een literatuurstudie.
2. Een dossieranalyse van meldingen van seksueel misbruik of seksueel overschrijdend gedrag. Het gaat hierbij om zowel gedrag tussen kinderen en medewerkers, kinderen en derden als om gedrag tussen kinderen onderling.
3. Het interviewen van medewerkers binnen zorginstellingen en de pleegzorg over de ervaringen met misbruik, de overwegingen met betrekking tot het wel of niet melden, aanwezigheid van richtlijnen of protocollen, ervaren moeilijkheden en de algemene cultuur binnen instellingen.

Het onderzoek maakt deel uit van een grootscheeps onderzoek naar seksueel misbruik onder kinderen die onder overheidsverantwoordelijkheid zijn geplaatst vanaf 1945 tot nu. De uitkomsten van het onderzoek worden begin 2012 verwacht.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!