Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Minder zorgen in gezin met gehandicapt kind dankzij Eigen krachtconferentie

24 september 2013 Door de redactie Geen reacties

Gezinnen met een kind met een licht verstandelijke beperking (lvb) zijn gebaat bij een Eigen kracht conferentie. Nadat aan de eigen familie, buren en vrienden werd gevraagd om de problemen in het gezin te helpen oplossen, functioneerden de kinderen beter en namen de zorgen in het gezin af. Dat blijkt uit een onderzoek van het Trimbos-instituut in de provincie Overijssel.

Aan een Eigen Kracht-conferentie nemen behalve het betreffende gezin ook grootouders, ooms en tantes, vrienden, kennissen, buren en hulpverleners deel. Samen maken zij een plan dat dient als leidraad voor de hulpverlening.

Grote problemen
De gezinnen bij wie een Eigen Krachtconferentie heeft plaatsgevonden, hadden al langdurig professionele zorg gekregen, maar ze bleven kampen met grote problemen. Toen voor de gezinnen een Eigen krachtconferentie werd georganiseerd, ging het in de 12 maanden daarna een stuk beter. Zowel het kind als het gezin functioneerden beter. De aanpak was niet goedkoper, en er werd nog evenveel zorg geboden.

Begrip krijgen
Gezinnen noemen de volgende motieven om te willen meewerken aan een Eigen krachtconferentie:
• De mogelijkheid om met het eigen netwerk aan de problemen te werken.
• Begrip krijgen voor de problemen.
• Een betere band opbouwen met het netwerk.
• Dringende behoefte aan hulp en ondersteuning.

Onvoldoende vertrouwen
Gezinnen die niet wilden meewerken aan een conferentie geven daarvoor de volgende argumenten:
• Ze willen hun familie of vrienden niet belasten
• Ze hebben onvoldoende vertrouwen in hun netwerk.
• Ze hebben helemaal geen netwerk.

Zorgpunten
In totaal zijn 124 cliënten onderzocht. Bij 71 vond een Eigen krachtconferentie plaats, de controlegroep van 53 cliënten kreeg de reguliere zorg. In beide groepen was bij aanvang van het onderzoek sprake van respectievelijk 8,83 en 8,17 zorgpunten. Dit varieert van zorgpunten in het functioneren van het kind, zoals een ontwikkelingsachterstand, sociaal emotionele problemen of agressief gedrag. Zorgpunten in het gezin zijn bijvoorbeeld gezinsconflicten, het ontbreken van opvoedvaardigheden of gebrek aan probleeminzicht.
Na twaalf maanden zijn er in de groep cliënten die een Eigen krachtconferentie volgden, gemiddeld nog 4,99 zorgpunten, in de controlegroep waren dit er 7,34.

Het is het eerste effectiviteitonderzoek naar de kosten en opbrengsten van de Eigen krachtaanpak in de ketenzorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren.

Lees meer op de site van het Trimbos-instituut.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!