Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Minder signalen, maar nieuwe vormen zorgfraude ontdekt

15 juli 2022 Door de redactie Geen reacties

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ heeft over 2021 in totaal 457 signalen ontvangen over mogelijk gesjoemel bij 379 zorgaanbieders. Ten opzichte van 2020 betekent dit een daling van 7 procent. Door de coronapandemie kwamen ook nieuwe vormen van fraude aan het licht. Dat blijkt uit het jaarrapport.

Het IKZ is een samenwerkingsverband van negen organisaties die gezamenlijk fraude in de zorg bestrijden. Zij ontvangen signalen, delen die met elkaar, waardoor het beeld completer wordt en het makkelijker is te ontdekken of het om fraude gaat. Een signaal wil immers niet zeggen dat er ook daadwerkelijk iets niet in de haak is.

De top 3 van zorgsoorten waarover de meeste signalen zijn ontvangen is:

  • Wijkverpleging
  • Begeleiding individueel
  • Mondzorg

De gehandicaptenzorg staat op de tiende plek van de in totaal 23 zorgsoorten waarover meldingen binnenkwamen. Over dagbesteding, jeugdhulp en ggz zijn in 2021 minder signalen ontvangen dan in 2020.

Zorgbonussen
Wat in 2021 veel voorkwam waren meldingen die te maken hadden met de coronapandemie: vermoedens van fraude met zorgbanen en zorgbonussen. Zo werden zorgbonussen aangevraagd terwijl het personeel hier geen recht op had. En personeel dat er wel recht op had, kreeg de bonus niet uitgekeerd. Het kwam ook voor dat zorgbonussen werden uitgekeerd aan familie of derden, die niet op de loonlijst staan.

NOW-regeling
Ook zijn er signalen dat er gesjoemeld is met de NOW-regeling: het tijdelijk stopzetten van declaraties om aanspraak te kunnen maken op de regeling, en vervolgens die declaraties met terugwerkende kracht alsnog indienen.

Ondermijnende criminaliteit
Het IKZ kreeg daarnaast signalen dat zorgaanbieders betrokken zijn bij ondermijnende criminaliteit. Een vorm van fraude die ook veel voorkomt, is dat zorgaanbieders waarbij al fraude vermoed werd, faillissement aanvragen en hierna een nieuwe zorgorganisatie opzetten die op dezelfde voet verdergaat.

Veel signalen gingen over het aanvragen van een hogere indicatie en/of het verlenen van meer zorg dan nodig. Het kwam ook geregeld voor dat er meer zorg gedeclareerd werd dan er geleverd is.

Opvallende fenomenen
In 2021 viel een aantal verschijnselen op in de signalen die binnen het IKZ zijn gedeeld. Zo blijken er zorgmedewerkers die zich na ontslag nog steeds voordoen als medewerker bij een bepaalde organisatie en financieel misbruik maken van cliënten.

Ook worden kwetsbare mensen geronseld voor het afnemen van persoonlijke verzorging en individuele begeleiding. Zij krijgen bewust niet-passende medicatie toegediend, waardoor de cliënten verward raken en afhankelijk worden van de zorgaanbieder.  |

Wil je meer weten over wat het IKZ doet en welke onderzoeken er in 2021 zijn opgezet, kijk dan op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daar zijn pdf-documenten te downloaden die dieper op de materie ingaan.

Over het IKZ
Het IKZ is een samenwerking van de Belastingdienst, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW, tegenwoordig Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) geheten), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Openbaar Ministerie

(OM), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!