Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Minder nieuwe Awbz-cliënten

8 november 2010 Door de redactie Geen reacties

Er komen minder nieuwe cliënten de Awbz binnen, maar het Centrum indicatiestelling zorg heeft vorig jaar wel meer aanvragen afgehandeld. Voor het eerst oversteeg het aantal aanvragen het miljoen.

Het Ciz-werk verschuift van nieuwe aanvragen naar aanvragen van al bekende cliënten die vaker dan één keer per jaar een indicatie aanvragen. De cijfers staan in de Trendrapportage landelijke indicatiestelling Awbz 2009.

Van de meer dan 1 miljoen aanvragen werd 16 procent afgewezen en 84 procent toegekend. In 2009 zijn 950.000 positieve indicatiebesluiten afgegeven, 8 procent meer dan in 2008. Tussen 2005 en 2009 steeg het aantal toekenningen met 44 procent.

Er een verschuiving zichtbaar van instellingszorg naar thuiszorg. In de periode 2005-2009 is het aantal indicatiebesluiten bij cliënten in alle leeftijdsgroepen toegenomen. Ouderenzorg is de grootste sector. In 2009 heeft 66 procent van de indicatiebesluiten betrekking op ouderen vanaf 65 jaar. Personen onder de 18 jaar ziet het Ciz niet veel (6 procent), want voor hen loopt de indicatie meestal via de bureaus jeugdzorg. 11 procent van de aanvragen betreft mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen langer thuis
Tussen 2005 en 2009 heeft bij de indicaties een verschuiving plaatsgevonden van zorg in instituten naar zorg thuis. In 2009 kende het Ciz bij 73 procent van de indicaties thuiszorg toe. Bij de overige 27 procent van de indicaties ging het om opname in een instelling voor gehandicapten, een woonzorgcentrum of verpleeghuis. De mensen worden dus minder snel opgenomen en blijven langer thuis. Dat leidt dan wel tot een grotere zorgbehoefte bij opname in een instelling.

De Trendrapportage 2009 is verkrijgbaar via de website www.ciz.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!