Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Minder bureaucratie, meer plezier

26 februari 2007 Door de redactie Geen reacties
Het nieuwe kabinet wil de komende jaren samen met patiënten en professionals onnodige bureaucratie in de gezondheidszorg bestrijden. 

Ook willen de bewindslieden dat werkers in de zorg meer plezier in hun werk krijgen. Dat staat vooraan in de paragraaf "volksgezondheid en zorg" van het coalitieakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie.
Enkele voornemens voor volksgezondheid, zorg, en het nieuwe beleidsterrein jeugd en gezin, waarvoor een aparte minister is benoemd:

  • Er wordt 500 miljoen extra voor de zorg uitgetrokken. Voor verhoging van de zorgtoeslag, terugdringing van het personeelstekort bij verpleeghuizen en terugkeer van pil en tandartscontrole in het basispakket.
  • De no-claim in de zorg verdwijnt op 1 januari 2008. In plaats daarvan komt een eigen risico van 150 euro per jaar, behalve voor chronisch zieken en gehandicapten.
  • Vooralsnog worden geen verdere stappen gezet in het traject van Wmo en Awbz.
  • Geen nieuwe stappen op het terrein van ethiek (abortus, euthanasie en homohuwelijk).
  • Voor het beleidsterrein jeugd en gezin is 400 miljoen euro beschikbaar.
  • De vorming van centra voor jeugd en gezin (voor medische, sociale en educatieve ondersteuning van ouders en kinderen) wordt ‘met kracht ter hand genomen’.
  • Kinderen uit probleemgezinnen moeten sneller onder toezicht kunnen worden gesteld. Hiervoor wordt wetgeving gemaakt.
  • Jongeren kunnen in hun schooltijd drie maanden een maatschappelijke stage volgen om kennis te maken met de samenleving.

Meer informatie op www.minvws.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!