Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Minder banenverlies bij Abrona dan gevreesd

28 januari 2015 Door de redactie Geen reacties

De decentralisatie van Awbz-taken naar de gemeenten per 1 januari 2015 heeft tot gevolg dat circa 550 cliënten die nu begeleiding van Abrona ontvangen, aangewezen zijn op 25 gemeenten. Abrona blijft een gedeelte van deze begeleiding bieden via de gemeenten, schrijft de Utrechtse zorgorganisatie in een persbericht over veranderingen in de organisatie.

Een van de gevolgen is dat er niet 150 banen verdwijnen, zoals vorig jaar de verwachting was, maar 80. Er zullen geen mensen worden ontslagen, dankzij natuurlijk verloop de afgelopen tijd, en, aldus het persbericht, "een actief mobiliteitsbeleid waarbij medewerkers van werk naar werk worden begeleid, zowel binnen als buiten Abrona." De zorginkoop voor de langdurige zorg en door de gemeenten, heeft ertoe geleid dat een aantal tijdelijke banen voor 2015 konden worden gerealiseerd.

Organisatieverandering
Naast ambulante zorg biedt Abrona ondersteuning aan 1.000 cliënten in de langdurige zorg. 150 cliënten krijgen zorg op basis van andere financieringsvormen. Ook in de langdurige zorg voert de overheid veranderingen door. Om de ingrijpende gevolgen te kunnen opvangen, is Abrona in 2013 gestart met een vergaande organisatieverandering. De eerste resultaten zijn nu zichtbaar.

Anders werken
Naast het verminderen van het aantal medewerkers en bezuinigingen op de overheadkosten (o.a. materiële kosten en minder banen in de ondersteunende diensten), voert Abrona ook andere veranderingen door. Het persbericht: "We zijn begonnen met anders werken. Anders werken gaat over gedrag en cultuur. De nieuwe organisatie geeft medewerkers ruimte om hun werk op een verantwoorde wijze te blijven doen, ook in veranderde omstandigheden. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd."

Minder leiding
"Het aantal leidinggevenden is met de helft verminderd. De directielaag is vervallen, het aantal managers is teruggebracht van 10 naar 7 personen en het aantal teamleiders van 40 naar 16 personen.

Nieuwe functies
Werken met minder leidinggevenden betekent dat verantwoordelijkheden én bevoegdheden bij andere medewerkers, lager in de organisatie komen te liggen, aldus Abrona. "Mede om deze reden zijn er nu nieuwe functies, onder andere van persoonlijk begeleider en persoonlijk ondersteuner. Na een interne selectie- en plaatsingsprocedure voor deze twee nieuwe functies is nu bekend welke medewerkers waar geplaatst worden. Niet alle vacatures konden worden ingevuld. De vacatures worden eerst tijdelijk ingevuld, om de continuïteit en kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen."

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!