Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

(Met tegenzin) meebetalen aan zorg

26 november 2012 Door de redactie Geen reacties

Het principe van solidariteit in de financiering van de zorg kan op brede steun rekenen, maar de bereidheid om bij stijgende zorgkosten zelf meer bij te dragen is gering. Dat wordt duidelijk uit een nieuw onderzoek van het Sociaal cultureel planbureau (Scp).

Andere uitkomsten:

  • De overheid moet verspilling in de zorg aanpakken.
  • Het begrip 'marktwerking' maakt meer negatieve dan positieve reacties los.
  • Maar weinig mensen hebben inzicht in de kosten en de financiering van de zorg.
  • Vooral mensen met een laag inkomen hebben het gevoel dat voor steeds meer geld steeds minder zorg wordt geboden.
  • Luxere zorg voor mensen met een hoger inkomen en voorrang in de zorg voor werkenden is bespreekbaar als de basiszorg maar voldoende kwaliteit heeft en voor iedereen toegankelijk blijft.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de verkennende studie 'Meebetalen aan de zorg' die het Scp op verzoek van het ministerie van Vws uitvoerde. De onderzoekers beschrijven in het rapport hoe Nederlanders denken over de betaalbaarheid van de zorg nu en in de toekomst.

Beperkte solidariteit
De snel stijgende zorgkosten zetten de solidariteit in de zorgfinanciering onder druk. Het principe van solidariteit kan niettemin op brede steun van de bevolking rekenen. Als individu vindt men het moeilijk om grenzen te stellen aan de solidariteit met specifieke groepen. Er zijn deelnemers die niet graag meebetalen aan de zorgkosten van mensen die ongezond leven. Wat vervolgens weer de vraag oproept wat dat 'ongezond leven' dan feitelijk inhoudt.

Mensen voelen er niet voor om zelf met een groter deel van het eigen inkomen aan de zorgfinanciering bij te dragen. Mensen verwachten wel een verdere stijging van de zorgkosten, maar twijfelen aan de juistheid van overheidsramingen die een sterke stijging van de kosten in de komende decennia voorspellen.

Meebetalen aan de zorg. Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg. Door Sjoerd Kooiker, Mirjam de Klerk, Judith ter Berg en Yolanda Schothorst, prijs € 17.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!