Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Mentoren zijn hard nodig

7 januari 2016 Ronny Vink Geen reacties

Te weinig Nederlanders weten dat zij mentor kunnen worden voor iemand die door een beperking of ziekte niet voor zichzelf kan opkomen. Mentorschap Nederland is daarom de campagne Mentorschap helpt! begonnen.

Van 24 augustus tot 6 september zijn op de publieke landelijke en regionale radiozenders spotjes te horen waarin Nederlanders wordt gevraagd zich aan te melden als mentor.

Te weinig bekend
Regionale stichtingen selecteren, trainen en begeleiden vrijwilligers die als mentor de belangen van hun cliënt behartigen. Zij merken ook dat mentorschap nog te weinig bekend is in zorginstellingen en dat nog te veel mensen thuis en in zorginstellingen wonen zonder vertegenwoordiging, terwijl ze dat wel nodig hebben. De campagne Mentorschap helpt! is bedoeld om mentoren te werven en daarnaast het mentorschap meer bekendheid te geven zorgaanbieders en het brede publiek.

Zonder partner of familie
De komende jaren groeit de behoefte aan mentoren. Steeds meer mensen met dementie, een verstandelijke of een psychische beperking staan er alleen voor. Zij kunnen niet meekomen in de zelfredzame samenleving en hebben geen partner, zoon of dochter die voor hen opkomt. Een mentor denkt mee over persoonlijke zaken als verzorging, verpleging of een medische behandeling. Zo nodig kan de mentor beslissen voor de cliënt.

Behoefte
In het radiospotje vertelt Marinka de Haan wat zij als mentor doet. Zij roept anderen op zich ook aan te melden. De campagne vergroot de bekendheid van mentorschap. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer mentoren voor al die mensen die de hulp van een mentor heel hard nodig hebben. De mentoren van de organisatie ondersteunen op dit moment ruim 1.500 cliënten. Gelet op de behoefte aan vertegenwoordiging wil Mentorschap Nederland dit aantal uitbreiden met 20% per jaar.

Beslissingen nemen
De veranderingen in de zorg leiden ertoe dat een groot aantal kwetsbare mensen langer zelfstandig blijft wonen. "Dat kan tot problemen leiden voor mensen die geen familie of netwerk hebben, bijvoorbeeld bij de keuze voor een medisch noodzakelijke ingreep", zegt Nico Heinsbroek, directeur van Mentorschap Nederland. "Een mentor helpt de nodige beslissingen te nemen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarbij dienen de wensen en belangen van de cliënt als leidraad."

Vertrouwenspersoon
Een mentor is de wettelijke, door de kantonrechter aangestelde, vertegenwoordiger, belangenbehartiger, vertrouwenspersoon en adviseur van zijn cliënt. Hij helpt de cliënt de regie over zijn leven te houden. Mentorschap Nederland bevordert de goede uitvoering van de wettelijke beschermingsmaatregel. De organisatie biedt kennis en steun aan de regionale stichtingen die het mentorschap coördineren.

www.mentorschap.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!