Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Mensen willen weten wat de Wmo voor hen betekent

18 februari 2015 Door de redactie Geen reacties

Veel mensen die vanaf 2015 zorg moeten krijgen via de gemeenten (Wmo), hebben grote behoefte aan goede voorlichting over hun persoonlijke situatie. Dit blijkt uit bijna 200 interviews die cliëntenorganisaties in twaalf gemeenten hebben gehouden. De 194 interviews zijn afgelopen winter gehouden. De uitkomsten sluiten aan bij conclusies uit een eerdere digitale raadpleging waaraan 3000 mensen meededen. Ook toen kwam naar voren dat veel mensen die in 2014 nog zorg uit de Awbz kregen, niet weten op welke zorg ze nog kunnen rekenen als die van de gemeente moet komen.

Vertaalslag
De geïnterviewden uit het laatste onderzoek zeiden dat ze van de gemeente vooral algemene informatie hadden gekregen. Ze misten de vertaalslag naar hun persoonlijke situatie. Verder zijn ze onzeker over op welke hulp zij kunnen rekenen en maken zich zorgen over hun toekomst. Ook zijn veel mensen ongerust over de vraag of ze hun vertrouwde zorgverlener kunnen behouden.

Overgangsrecht
Van het overgangsrecht dat in 2015 geldt, waren de meesten niet op de hoogte. Ze wisten niet dat er pas wat kan veranderen op het moment dat hun indicatie afloopt. Overigens meldden sommige mensen dat ze al te maken hadden met veranderingen in de zorg vanuit hun zorginstelling; dus nog voordat de nieuwe Wmo van kracht is. Ook dat droeg bij aan hun onzekerheid.

Keukentafelgesprek
De cliëntenorganisaties adviseren gemeenten om mensen en hun mantelzorgers persoonlijk te informeren als zij daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld als het keukentafel gesprek niet op korte termijn zal plaatsvinden. In een informerend gesprek kan worden uitgelegd wat er in de persoonlijke situatie verandert, wat het overgangsrecht voor hen betekent en wanneer zij een keukentafelgesprek kunnen verwachten. Maar ook door wie zij zich daarbij kunnen laten ondersteunen en hoe zij zich op dat gesprek kunnen voorbereiden, en wat de verschillende mogelijkheden zijn voor zorg en ondersteuning inclusief de financiële consequenties daarvan.

Lees meer en download het onderzoeksverslag op de site van belangenbehartigers vereniging Ieder(in)

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!