Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Mensen met met meer geld betalen hogere eigen bijdrage

10 oktober 2011 Door de redactie Geen reacties

Mensen met een vermogen gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage betalen voor de AWBZ en de Wmo. Nu betaalt iedereen dezelfde bijdrage. Met deze maatregel - die werd aangekondigd in het regeerakkoord - wil het kabinet 80 miljoen euro per jaar. De Raad van State moet  het wetsvoorstel nog goedkeuren. De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt daarnaast ook inkomensafhankelijk.

Mensen die een aanzienlijk vermogen hebben (het deel dat je opgeeft bij de belastingaangifte in box 3 - sparen en beleggen) krijgen door de verhoging een bijdrage die meer in verhouding is met hun financiële situatie. Vanaf 1 januari 2013 zal 4% van het vermogen in belastingbox 3 bij het bijdrageplichtige inkomen extra worden meegeteld. Dit bedrag is een indicatie voor het vermogen van de verzekerde.

Tegemoetkoming inkomensafhankelijk
Daarnaast heeft de ministerraad ingestemd met het inkomensafhankelijk maken van de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Tot nu toe werd in de Wtcg geen rekening gehouden met de financiële draagkracht, waardoor ook mensen met relatief hoge inkomens een tegemoetkoming ontvingen. Vanaf 2013 moet deze maatregel structureel 250 miljoen euro opleveren.

Er komt een aparte grens voor paren en alleenstaanden. Paren met een gezamenlijk inkomen boven € 35.100 krijgen vanaf tegemoetkomingsjaar 2012, uit te keren in 2013, geen tegemoetkoming meer. Voor alleenstaanden geldt dat met een inkomen boven € 24.570 de tegemoetkoming komt te vervallen. Met deze invulling van het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg wil het kabinet deze tegemoetkoming behouden voor de mensen die haar het hardst nodig hebben.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!