Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Mensen met een verstandelijke beperking vaker op jongere leeftijd besmet met het coronavirus

19 april 2020 Door de redactie Geen reacties

Bij mensen met een verstandelijke beperking komt meer dan de helft van de bewezen besmettingen met het coronavirus (COVID-19) voor onder de 60 jaar. Deze leeftijd ligt vergeleken met de cijfers van de hele bevolking lager, waar de meeste besmettingen in leeftijdsgroepen boven de 60 jaar worden geregistreerd.

Van mensen zonder een verstandelijke beperking is min of meer bekend hoeveel er bewezen of niet-bewezen Corona hebben. De sterftecijfers van mensen met bewezen Corona worden dagelijks door het RIVM naarbuiten gebracht. Van mensen met een verstandelijke beperking was er nog weinig bekend als het over Corona gaat. Daar is nu met de online-databank van de Academische werkplaats Sterker op eigen benen van het Radboud verandering in gebracht.
De databank houdt, in opdracht van VWS, sinds 24 maart de data bij. Bij mensen met een verstandelijke beperking komt meer dan de helft van de bewezen besmettingen met het Coronavirus voor onder de 60 jaar (tussen de 40 en 69 jaar). Deze leeftijd ligt lager dan de landelijke cijfers van het RIVM, waar de meeste besmettingen in leeftijdsgroepen boven de 60 jaar geregistreerd worden.

Volgens Prof. dr. Geraline Leusink (op de foto), directeur van de Academische werkplaats Sterker op eigen benen, is dit begrijpelijk. "Mensen met een verstandelijke beperking worden minder oud, ze worden gemiddeld 65 jaar. Je kunt dus stellen dat ook bij mensen met een verstandelijke beperking de ouderen het kwetsbaarste zijn." 

Resultaten
Half april werden de eerste, voorlopige bevindingen bekend van online registraties van besmettingen met het coronavirus in de gehandicaptenzorg door ongeveer een derde van de Nederlandse zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking:

  • Er zijn 600 verdenkingen gemeld, waarvan er 31 mensen zijn overleden.
  • Bij 189 patiënten is het coronavirus door middel van een test vastgesteld.
  • Van de positief geteste patiënten zijn er 18 overleden.
  • Bij een verdenking van besmetting registreren artsen met name symptomen als koorts (69%), hoesten (73,5%), vermoeidheid (52,1%) en kortademigheid (42,8%).

Het aantal sterfgevallen onder mensen met een verstandelijke beperking lijkt overeen te komen met de cijfers van het RIVM. Dit in tegenstelling tot de ouderenzorg, waar het overlijdenspercentage veel hoger ligt. Daarnaast is aan de registraties te zien dat het virus onder mensen met een verstandelijke beperking ook voorkomt op jonge leeftijd (10-19 jaar).

De cijfers maken duidelijk dat mensen met een verstandelijke beperking op jongere leeftijd kwetsbaar zijn voor het virus, namelijk al vanaf 40 jaar. "Daar moet het beleid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zich op richten," stelt Leusink. "Verder kunnen we uit de database opmaken dat het aantal mensen met bevestigde en niet-bevestigde Corona regionaal de trend volgt die zichtbaar is in de Coronacijfers van mensen zonder die beperking. In Brabant zijn er bijvoorbeeld meer mensen met een verstandelijke beperking die Corona hebben dan in het noorden van het land."

Ook merkt ze op dat door de kwetsbaarheid van deze groep persoonsbeschermende middelen dringend nodig zijn, "om de veiligheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers te garanderen en verdere besmettingen van cliënten te voorkomen."

Database
Met de online database wil het Radboudumc het verloop van COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking in zorginstellingen in kaart brengen en houden. Zorgorganisaties kunnen zich nog steeds op vrijwillige basis aanmelden voor deze registratie. "Het registreren van het verloop van Corona of COVID-19 bij deze doelgroep is van belang om beleid tijdig bij te kunnen stellen." De hoogleraar verwacht begin mei met nieuwe cijfers te komen.  |

Bekijk de uitgebreide onderzoekresultaten op www.sterkeropeigenbenen.nl/corona.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!