Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meldpunt voor klachten over beschut werken

21 januari 2019 Door de redactie Geen reacties

Om beter zicht te krijgen op de aard en omvang van de problemen bij beschut werken, heeft de Nationale Ombudsman een meldpunt geopend voor knelpunten. De ombudsman wil de signalen of klachten over de manier waarop de gemeente of het sociaal werkvoorzieningsbedrijf omgaat met de problemen waar mensen tegen aanlopen bundelen in een rapport.

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking kunnen op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) - en sinds 1 januari 2015 op grond van de Participatiewet - aan het werk in een omgeving die rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen.

De Nationale ombudsman ontvangt geregeld signalen van mensen over problemen met beschut werk. De regelgeving is behoorlijk ingewikkeld. Niet iedereen weet waar hij of zij terecht kan met een klacht.

Ombudsman Reinier van Zutphen: "Ik maak mij zorgen over de kwetsbare mensen die meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig hebben. Het gaat om mensen die niet snel aan de bel trekken als er problemen zijn. Ze vinden het moeilijk de juiste wegen te bewandelen en zijn bang voor mogelijke negatieve gevolgen. Zij verkeren in een afhankelijke relatie tot de gemeente. Vaak is er geen alternatief voor hun baan".


Meldpunt
Mensen die een signaal willen afgeven of een klacht of knelpunt willen indienen over de manier waarop de gemeente of het sociaal werkvoorzieningsbedrijf omgaat met de problemen waar zij in de praktijk tegen aanlopen, kunnen de ombudsman elke werkdag, tussen 9:00 en 17:00 uur bellen via het gratis telefoonnummer 0800-33 55 555. Of mailen naar beschutwerken@nationaleombudsman.nl. De ombudsman verwacht eind 2019 het onderzoek naar allee problemen af te ronden.

Animatie
De ombudsman heeft ook een animatie laten maken waarin aan de doelgroep wordt uitgelegd hoe een klacht of signaal met hem kan worden gedeeld.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!