Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meldpunt over armoede van kinderen

12 februari 2013 Door de redactie Geen reacties

Kinderombudsman Marc Dullaert roept kinderen en jongeren die in armoede leven op om hun ervaringen met hem te delen. Ook vraagt hij ouders en professionals om aan te geven of het huidige armoedebeleid effectief is voor kinderen. Dat kan vanaf vandaag via een online meldpunt op de website www.dekinderombudsman.nl.

De oproep van de Kinderombudsman is de start van zijn onderzoek naar de situatie van Nederlandse kinderen in armoede. Het meldpunt blijft drie weken geopend (tot begin maart). Afgelopen jaren is de armoede onder kinderen verder gestegen. Volgens de laatste raming leeft maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland in armoede. Dat zijn ruim 377.000 kinderen.

Aanpak
Kinderombudsman Marc Dullaert wil met dit onderzoek te weten komen hoe kinderen het ervaren om in een arm gezin te leven, hoe ze daarmee omgaan en welke oplossingen ze zien voor hun situatie. Ook wil de Kinderombudsman van kinderen, jongeren en professionals weten welke aanpak werkt om armoede onder kinderen te bestrijden.

Naast de ervaringen van kinderen en andere betrokkenen, wordt voor dit onderzoek een vergelijking gemaakt tussen initiatieven om armoede aan te pakken, en die worden door jongeren en professionals beoordeeld. Bedoeling is dat er een overzicht komt van goede voorbeelden, aan de hand waarvan gemeenten hun armoedebeleid kunnen verbeteren.

Kinderrechtenverdrag
Kinderen hebben recht op een levensstandaard die hun voldoende mogelijkheden biedt voor een goede ontwikkeling. Dat staat in het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. De Neder-landse regering heeft dit Kinderrechtenverdrag ondertekend en beloofd zich hieraan te houden. Een belangrijke vraag van het onderzoek is of er in Nederland kinderrechten worden geschonden nu er zoveel kinderen langdurig in armoede leven. Naar verwachting wordt het onderzoek in de zomer van 2013 afgerond. Het Verwey-Jonker Instituut analyseert en verwerkt de uitkomsten.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!