Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meldactie kortdurend verblijf

3 maart 2011 Door de redactie Geen reacties

Diverse brancheorganisaties zijn een meldactie gestart om de gevolgen van de wijzigingen van het kabinet in kortdurend verblijf in kaart te brengen. Kortdurend verblijf is vanaf 1 januari niet meer mogelijk voor het overnemen van ouderlijk toezicht (dagelijkse zorg) op kinderen.

Kortdurend (voorheen 'tijdelijk') verblijf is het tijdelijk logeren in een instelling, bijvoorbeeld een logeerhuis, zorghotel, verpleeg- of verzorgingshuis. Deze zorg is bedoeld om de mantelzorg tijdelijk over te nemen en daarmee overbelasting te voorkomen. Voor het krijgen van kortdurend verblijf is een indicatie nodig.

In het Besluit zorgaanspraken AWBZ is vanaf 1 januari de aanspraakmogelijkheid op kortdurend verblijf gewijzigd, waardoor dit alleen nog mogelijk is voor mensen met gedragsproblemen, een beperking of aandoening die voor hun zorg permanent toezicht nodig hebben, met actieve observatie op regelmatige en onregelmatige momenten.

De gezamenlijke cliëntenorganisaties verwachten dat veel kinderen en jongeren niet meer in aanmerking komen voor een indicatie kortdurend verblijf. Met de meldactie willen de brancheorganisaties proberen het beleid te beïnvloeden.

De meldactie is een gezamenlijk initiatief van Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties, Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg, LOC zeggenschap in zorg, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Per Saldo, Platform VG en Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!